Stänga av ljudet i ditt samtal

Du kan stänga av ljudet på dig själv, så att andra i samtalet inte kan höra dig.

1

Tryck på Ljud av .

2

Om du vill återaktivera ljudet på dig själv trycker du på Tyst igen.

Ställ in signalvolymen från inställningsmenyn

Du kan ändra volymen på ringsignalen. Den här volyminställningen påverkar inte volymen vid pågående samtal.

1

Tryck på Meny.

2

Välj Inställningar > Ringvolym.

3

Tryck på höger- eller vänsterknappen på navigeringsringen .

4

Tryck på Ok för att spara volymen.

Ställ in signalvolymen för inkommande samtal

När telefonen ringer trycker du på Volym upp eller ner.

Ändra volymen på ett samtal

Under ett samtal trycker du på Volym upp eller ner.