Demp samtalen

Du kan dempe deg selv, slik at andre i samtalen ikke kan høre deg.

1

Trykk på Demp .

2

Hvis du vil oppheve dempingen av deg selv, trykker du på Demp på nytt.

Angi ringevolumet fra Innstillinger-menyen

Du kan endre volumet på ringetonen. Dette volumet påvirker ikke volumnivået når du er i en samtale.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Ringevolum.

3

Trykk på høyre eller venstre på ringen i navigasjonsklyngen .

4

Trykk på OK for å lagre nivået.

Angi ringevolumet for et innkommende anrop

Trykk på Volum, opp eller ned, mens håndsettet ringer.

Endre volumet i en samtale

Trykk på Volum , opp eller ned, mens du er i en samtale.