Dempe anropet

Du kan dempe deg selv, slik at andre i samtalen ikke kan høre deg.

1

Trykk på Demp .

2

Du kan oppheve dempingen av deg selv ved å trykke på Demp på nytt.

Angi ringevolum fra innstillingsmenyen

Du kan endre volumet på ringetonen. Dette volumet påvirker ikke volumet når du er i en samtale.

1

Trykk på Meny .

2

Velg Innstillinger > Ringevolum.

3

Trykk på høyre eller venstre på ringen i navigasjonsgruppen .

4

Trykk på Ok for å lagre endringene.

Angi ringevolumet for innkommende anrop

Mens håndsettet ringer, trykker du på Volum opp eller ned.

Endre volumet for en samtale

Trykk på Volum mens du er i en samtale opp eller ned.