Задаване на езика на слушалката

Можете да зададете езика на дисплея на слушалката.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > език.

3

Маркирайте избора на вашия език.

4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на LED на слушалката

Светлинният индикатор от горната страна на слушалката може да свети в зелено, червено или жълто. Можете да зададете желания цвят за определени ситуации.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > LED сигнал.

3

Изберете светлинен индикатор.

 • Зелен светлинен индикатор
 • Жълт светлинен индикатор
 • Червен светлинен индикатор
4

Маркирайте избора за светлинен индикатор.

 • Изкл: Светодиодът няма да светне.
 • Пропуснато обаждане: Светодиодните светлини, ако сте пропуснали обаждане.
 • Гласово съобщение: Светодиодните светлини, ако имате съобщение за гласова поща.
 • Изтощена батерия: Светодиодът свети, ако батерията на слушалката е изчерпана.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на име на слушалката

Можете да зададете име на слушалката. Името се показва на началния екран на слушалката.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Име на слушалката.

3

Въведете името, като използвате клавиатурата.

4

(По избор) Ако имате нужда от специални символи, натиснете Символ , навигирайте до необходимия символ и натиснете Изберете.

5

(По избор) Ако искате да изтриете последния знак, натиснете Изчистване.

6

Натиснете Запис.

Избор на линия по подразбиране

Ако имате много линии, можете да изберете линията, която искате да използвате като главна. Можете да изберете вторичната си линия, когато трябва да я използвате.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Линия.

3

Откройте линията, която искате да използвате като главна.

4

Натиснете Запис.

Задаване на часовник при неактивност на слушалката

Можете да управлявате отчитанията на времето на началния екран, когато слушалката е неактивна.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Часовник на престой.

3

Маркирайте избора си.

 • Изкл: Времето не се показва на началния екран.
 • Включено (по подразбиране): Часът се показва на началния екран.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на скрийнсейвър при неактивност на слушалката

Когато слушалката е зарядното устройство, не можете да управлявате дисплея на екрана.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Скрийнсейвър на неактивни места.

3

Маркирайте избора си.

 • Изключено (по подразбиране): Екранът се изключва в конфигурираното време.
 • Бездейен часовник (затъмнено): Екранът показва затъмнения часовник.
 • Изображение при стартиране (затъмнено): Екранът показва затъмнената графика за стартиране.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на таймер за изключване на екрана на слушалката

Можете да зададете слушалката да изключва екрана след определен период от време. Преди да се изключи екрана, той се затъмнява след определен период на неактивност.

1

Натиснете Меню .

2

Изберете Настройки > Пестене на енергия.

3

Маркирайте избора си.

 • 5 секунди: Екранът затъмня след 2 секунди и се изключва след 5 секунди.
 • 10 секунди: Екранът затъмня след 5 секунди и се изключва след 10 секунди.
 • 20 секунди: Екранът затъмня след 5 секунди и се изключва след 20 секунди.
 • 30 секунди: Екранът затъмня след 10 секунди и се изключва след 30 секунди.
 • 45 секунди: Екранът затъмня след 10 секунди и се изключва след 45 секунди.
 • 60 секунди: Екранът затъмня след 10 секунди и се изключва след 60 секунди.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.