Задаване на езика на слушалката

Можете да зададете езика за дисплея на слушалката.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Език.

3

Маркирайте избора на вашия език.

4

Маркирайте който и да е от тези езици:

 • Български

 • Español

 • Български

 • Франсе

 • Италиански

 • Нидерландски

 • Португалски

 • Данск

 • Свенска

 • Туркче

 • Полски

 • Руски

 • Норск

 • Словенски

 • Цестина

 • Хърватски

 • Српски

 • Маджар

5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на LED на слушалката

Светлинният индикатор от горната страна на слушалката може да свети в зелено, червено или жълто. Можете да зададете желания цвят за определени ситуации.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > LED сигнал.

3

Изберете светлинен индикатор.

 • Зелен светлинен индикатор
 • Жълт светлинен индикатор
 • Оранжев светодиод
 • Червен светлинен индикатор
4

Маркирайте избора за светлинен индикатор.

 • Изключване: Светлинният индикатор не свети.
 • Пропуснати повиквания: Светлинният индикатор светва, ако пропуснете повикване.
 • Гласово съобщение: Светлинният индикатор светва, ако имате съобщение в гласовата поща.
 • Ниско ниво на батерията: Светлинният индикатор светва, ако батерията се изтощава.
5

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на име на слушалката

Можете да дадете име на слушалката. Името се показва на главния екран на слушалката.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Име на слушалката.

3

Въведете името, като използвате клавиатурата.

4

(По избор) Ако имате нужда от специални символи, натиснете Symbol, навигирайте до необходимия символ и натиснете Select.

5

(По избор) Ако имате нужда от специални символи, натиснете Symbol или централния клавиш, навигирайте до необходимия символ и натиснете Select.

6

(По избор) Ако искате да изтриете последния знак, натиснете клавиша Clear.

7

(По избор) Ако искате да изтриете последния знак, натиснете Изчисти .

8

Натиснете Запамети.

Избор на линия по подразбиране

Ако имате много линии, можете да изберете линията, която искате да използвате като главна. Можете да изберете вторичната си линия, когато трябва да я използвате.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Линия.

3

Откройте линията, която искате да използвате като главна.

4

Натиснете Запамети.

Задаване на часовник при неактивност на слушалката

Можете да управлявате отчитанията на времето на началния екран, когато слушалката е неактивна.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Празен часовник.

3

Маркирайте избора си.

 • Изключено: На екрана не се показва време.
 • Включено (по подразбиране): Времето се отчита на началния екран.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на скрийнсейвър при неактивност на слушалката

Когато слушалката е зарядното устройство, не можете да управлявате дисплея на екрана.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Неактивен скрийнсейвър.

3

Маркирайте избора си.

 • Изкл. (по подразбиране): Екранът се изключва в часа, зададен в Настройване на таймера да изключва екрана на слушалката.
 • Изключено (по подразбиране): Екранът се изключва в конфигурираното време.
 • Часовник при неактивност (затъмнен): На екрана се показва затъмнен часовник.
 • Стартиране изображение (затъмнено): На екрана се показва затъмнена стартова графика.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.

Задаване на таймер за изключване на екрана на слушалката

Можете да зададете слушалката да изключва екрана след определен период от време. Преди да се изключи екрана, той се затъмнява след определен период на неактивност.

1

Преса Меню .

2

Избор на настройки > Икономия на енергия.

3

Маркирайте избора си.

 • 2 секунди: екранът се затъмнява след 2 секунди и се изключва след 5 секунди.
 • 5 секунди: екранът се затъмнява след 5 секунди и се изключва след 10 секунди.
 • 5 секунди: екранът се затъмнява след 5 секунди и се изключва след 20 секунди.
 • 10 секунди: екранът се затъмнява след 10 секунди и се изключва след 30 секунди.
 • 5 секунди: екранът се затъмнява след 10 секунди и се изключва след 45 секунди.
 • 5 секунди: екранът се затъмнява след 10 секунди и се изключва след 60 секунди.
4

Натиснете Избор, за да запишете настройката.