Ustawianie języka używanego na słuchawce

Można ustawić język używany na ekranie słuchawki.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Język.

3

Podświetl wybrany język.

4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie diod LED słuchawki

Dioda LED na górze słuchawki może świecić na zielono, czerwono lub żółto. Można wybrać kolor dla różnych sytuacji.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Sygnalizacja LED.

3

Wybierz opcję koloru LED.

 • Zielona dioda LED
 • Żółta dioda LED
 • Czerwona dioda LED
4

Podświetl opcję koloru diody LED.

 • Wyłączone: dioda LED nie będzie świecić.
 • Nieodebrane połączenie: dioda LED świeci, jeśli nieodebrano połączenia.
 • Wiadomość głosowa: dioda LED świeci, jeśli masz wiadomość poczty głosowej.
 • Słaba bateria: dioda LED świeci, jeśli bateria słuchawki jest bliska całkowitego rozładowania.
5

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie nazwy słuchawki

Słuchawce można nadać nazwę. Nazwa jest wyświetlana na ekranie głównym słuchawki.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Nazwa słuchawki.

3

Wpisz nazwę za pomocą klawiatury numerycznej.

4

(Opcjonalne) Jeśli chcesz wprowadzić znaki specjalne, naciśnij przycisk Symbol, wskaż symbol i naciśnij przycisk Wybierz.

5

(Opcjonalnie) Naciśnij przycisk Wyczyść, aby usunąć ostatni znak.

6

Naciśnij przycisk Zapisz.

Wybór linii domyślnej

Jeśli użytkownik ma do dyspozycji wiele linii, może wybrać linię, która będzie używana jako linia podstawowa. Linię dodatkową można wybrać, gdy zachodzi potrzeba jej użycia.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Linia.

3

Podświetl linię, której chcesz użyć jako linii podstawowej.

4

Naciśnij przycisk Zapisz.

Ustawianie czasu bezczynności słuchawki

Można ustawić, czy na ekranie głównym ma być wyświetlana godzina, gdy słuchawka jest wolna.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Czas bezczynności.

3

Podświetl wybór.

 • Wył.: czas nie jest wyświetlany na ekranie głównym.
 • Wł. (domyślnie): na ekranie głównym jest wyświetlana godzina.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie wygaszacza ekranu słuchawki

Można wybrać ustawienia ekranu stosowane, gdy słuchawka jest w ładowarce.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Wygaszacz ekranu.

3

Podświetl wybór.

 • Wył. (domyślne): ekran wyłączy się po ustawionym czasie.
 • Czas bezczynności (przyciemniony): na ekranie jest wyświetlany przyciemniony zegar.
 • Obraz uruchomieniowy (przyciemniony): na ekranie wyświetlany jest przyciemniony obraz uruchomieniowy.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.

Ustawianie czasu wyłączenia ekranu na słuchawce

Można ustawić wyłączanie ekranu słuchawki po upłynięciu określonego czasu. Zanim ekran zostanie wyłączony, zostanie przyciemniony po upłynięciu określonego czasu bez aktywności.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Ustawienia > Oszczędzanie energii.

3

Podświetl wybór.

 • 5 sekund: ekran jest przyciemniany po 2 sekundach i wyłączany po 5 sekundach.
 • 10 sekund: ekran jest przyciemniany po 5 sekundach i wyłączany po 10 sekundach.
 • 20 sekund: ekran jest przyciemniany po 5 sekundach i wyłączany po 20 sekundach.
 • 30 sekund: ekran jest przyciemniany po 10 sekundach i wyłączany po 30 sekundach.
 • 45 sekund: ekran jest przyciemniany po 10 sekundach i wyłączany po 45 sekundach.
 • 60 sekund: ekran jest przyciemniany po 10 sekundach i wyłączany po 60 sekundach.
4

Nacisnąć przycisk Wybierz, aby zapisać ustawienia.