הגדרת שפת השפופרת

באפשרותך להציג את השפה עבור צג השפופרת.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות . > שפה

3

האר את בחירת השפה שלך.

4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.

להגדיר את המכשיר LED

הנורית בחלק העליון של השפופרת יכולה להאיר ירוק, אדום או צהוב. ניתן להגדיר את הצבע הרצוי למצבים מסוימים.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > אות LED

3

בחר את הבחירה המובילה.

 • נורית LED ירוקה
 • נורית צהובה
 • נורית LED אדומה
4

סמן את הבחירה של הנורית לאור.

 • Off: הנורית לא תהבהב.
 • שיחה שלא נענתה: אורות הנורית אם פספסת שיחה.
 • הודעה קולית: נוריות LED אם יש לך הודעה בדואר הקולי.
 • סוללה חלשה: נוריות LED אם לסוללת המכשיר אוזל כוח.
5

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.

הגדרת שם המכשיר

ניתן להעניק למכשיר שם. השם מוצג על המסך הראשי של השפופרת.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > שם שפופרת.

3

הזן שם באמצעות לוח המקשים.

4

אופציונלי אם יש צורך בסימנים מיוחדים, הקש על סמל , נווט אל הסמל הנדרש ולחץ על הלחצן ' בחר '.

5

אופציונלי אם ברצונך למחוק את התו האחרון, לחץ על נקה.

6

לחץ על ' שמור '.

בחר את קו ברירת המחדל

אם יש לך קווים מרובים, באפשרותך לבחור את הקו שבו ברצונך להשתמש כקו הראשי. באפשרותך לבחור את הקו המשני כאשר עליך להשתמש בו.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות . קו >

3

סמן את הקו שבו ברצונך להשתמש כקו הראשי.

4

לחץ על ' שמור '.

הגדרת שעון סרק במכשיר הטלפון

באפשרותך לשלוט אם השעה מוצגת במסך הבית כאשר המכשיר אינו פעיל.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > שעון סרק.

3

סמן את הבחירה.

 • Off: השעה אינה מוצגת במסך הבית.
 • On (ברירת מחדל ): הזמן המוצג במסך הבית.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.

הגדרת שומר המסך לא פעיל במכשיר הטלפון

כאשר המכשיר נמצא במטען, ניתן לשלוט בצג המסך.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > שומר מסך לא פעיל.

3

סמן את הבחירה.

 • Off (ברירת מחדל): המסך יכבה בשעה שנקבעה.
 • שעון סרק (מעומעם): המסך מציג את השעון המעומעם.
 • תמונת אתחול (מעומעמת): המסך מציג את גרפיקת ההתחלה המעומעם.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.

הגדר את קוצב הזמן לביטול המסך במכשיר הטלפון

ניתן להגדיר את המכשיר כך שיכבה את המסך לאחר פרק זמן מסוים. לפני שהמסך יכבה, הוא יעמעם לאחר כמות מסוימת של חוסר פעילות.

1

לחץ על תפריט .

2

בחר הגדרות > חיסכון בחשמל

3

סמן את הבחירה.

 • 5 שניות: המסך מעמעם לאחר 2 שניות ומכבה לאחר 5 שניות.
 • 10 שניות: המסך מעמעם לאחר 5 שניות ומכבה לאחר 10 שניות.
 • 20 שניות: המסך מעמעם לאחר 5 שניות ומכבה לאחר 20 שניות.
 • 30 שניות: המסך מעמעם לאחר 10 שניות ומכבה לאחר 30 שניות.
 • 45 שניות: המסך מעמעם לאחר 10 שניות ומכבה לאחר 45 שניות.
 • 60 שניות: המסך מעמעם לאחר 10 שניות ומכבה לאחר 60 שניות.
4

לחץ על בחר כדי לשמור את ההגדרה.