Nastavitev jezika slušalke

Nastavite lahko jezik zaslona slušalke.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Jezik.

3

Označite svoj izbran jezik.

4

Označite enega od teh jezikov:

 • English

 • Español

 • Deutsch

 • Francais

 • Italiano

 • Nizozemščina

 • Português

 • Dansk

 • Svenska

 • Türkçe

 • Polski

 • Ruščina

 • Norsk

 • Slovenščina

 • Cestina

 • Hrvatski

 • Srpski

 • Magyar

5

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev LED slušalke

LED na vrhu slušalke lahko svetlo zeleno, rdeče ali rumeno. Nastavite lahko barvo, ki jo želite za določene situacije.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > LED signal.

3

Izberite želeno LED.

 • Zelena LED
 • Rumena LED
 • Oranžna LED
 • Rdeča LED
4

Označite izbiro za LED, ki naj zasveti.

 • Izklop: LED ne zasveti.
 • Neodgovorjen klic: LED zasveti, če imate neodgovorjen klic.
 • Glasovno sporočilo: LED zasveti, če imate sporočilo glasovne pošte.
 • Izpraznjena baterija: LED zasveti, če je baterija slušalke izpraznjena.
5

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev imena slušalke

Slušalki lahko daste ime, ki bo prikazano na glavnem zaslonu slušalke.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Ime slušalke.

3

Vnesite ime s številko.

4

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, pritisnite Simbol, se pomaknite do želenega simbola in pritisnite Izberi.

5

(Neobvezno) Če potrebujete posebne simbole, pritisnite Simbol ali sredinsko dinamično tipko, se pomaknite do želenega simbola in pritisnite Izberi.

6

(Neobvezno) Če želite izbrisati zadnji znak, pritisnite Počisti.

7

(Neobvezno) Če želite izbrisati zadnji znak, pritisnite Počisti .

8

Pritisnite Shrani.

Izbira privzete linije

Če imate več linij, lahko izberete linijo, ki jo želite uporabiti kot primarno. Izberete lahko tudi sekundarno linijo, če jo potrebujete.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Vrstica.

3

Označite linijo, ki jo želite uporabiti kot primarno.

4

Pritisnite Shrani.

Nastavitev časa mirovanja na slušalki

Nastavite lahko, ali je čas prikazan na domačem zaslonu, ko je slušalka v stanju pripravljenosti.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Ura v mirovanju.

3

Označite svoj izbor.

 • Izklop: Čas ni prikazan na domačem zaslonu.
 • Vklop: Čas je prikazan na domačem zaslonu.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev ohranjevalnika mirujočega zaslona na slušalki

Ko je slušalka v polnilniku, lahko nadzirate prikaz na zaslonu.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Nedejaven ohranjevalnik zaslona.

3

Označite svoj izbor.

 • Izklopljeno (privzeto): zaslon se izklopi ob času, ki je nastavljen v možnosti Nastavite časovnik za izklop zaslona na slušalki.
 • Izklop (privzeto): zaslon se izklopi po konfiguriranem času.
 • Ura v pripravljenosti (zatemnjeno): Na zaslonu se prikaže zatemnjena ura.
 • Začetna slika (onemogočen): Na zaslonu se prikaže zatemnjena začetna slika.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.

Nastavitev časovnika za izklop zaslona na slušalki

Slušalko lahko nastavite tako, da se zaslon po določenem obdobju izkopi. Preden se zaslon izklopi, se po določenem obdobju neaktivnosti zatemni.

1

Pritisnite meni .

2

Izberite Nastavitve > Varčevanje energije.

3

Označite svoj izbor.

 • 5 sekund: zaslon se zatemni po 2 sekundah in izklopi po 5 sekundah.
 • 10 sekund: zaslon se zatemni po 5 sekundah in izklopi po 10 sekundah.
 • 20 sekund: zaslon se zatemni po 5 sekundah in izklopi po 20 sekundah.
 • 30 sekund: zaslon se zatemni po 10 sekundah in izklopi po 30 sekundah.
 • 45 sekund: zaslon se zatemni po 10 sekundah in izklopi po 45 sekundah.
 • 60 sekund: zaslon se zatemni po 10 sekundah in izklopi po 60 sekundah.
4

Pritisnite Izberi, da nastavitev shranite.