Nastavenie jazyka telefónu

Môžete nastaviť jazyk telefónu.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Jazyk.

3

Zvýraznite požadovaný jazyk.

4

Zvýraznite niektorý z týchto jazykov:

 • Slovenčina

 • Español

 • Deutsch

 • Francais

 • Italiano

 • Holandčina

 • Português

 • Dansk

 • Svenska

 • Turkce

 • Polski

 • Ruština

 • Norsk

 • Slovenian

 • Čeština

 • Hrvatski

 • Srpski

 • Magyar

5

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie kontroliek telefónu

Kontrolky v hornej časti telefónu môžu svietiť nazeleno, načerveno alebo nažlto. Môžete nastaviť farbu, ktorá sa má použiť v konkrétnych situáciách.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > LED signál.

3

Vyberte požadované nastavenie kontrolky.

 • Zelená kontrolka
 • Žltá kontrolka
 • Oranžová LED kontrolka
 • Červená kontrolka
4

Zvýraznite požadovanú možnosť rozsvietenia kontroly.

 • Vypnuté: kontrolka sa nerozsvieti.
 • Zmeškaný hovor: kontrolka sa rozsvieti pri zmeškanom hovore.
 • Hlasová správa: kontrolka sa rozsvieti pri hlasovej správe.
 • Slabá batéria: kontrolka sa rozsvieti, keď bude úroveň nabitia batérie telefónu nízka.
5

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie názvu telefónu

Slúchadlu môžete dať názov. Názov sa zobrazí na hlavnej obrazovke slúchadla.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Názov slúchadla.

3

Zadajte názov na klávesnici.

4

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, stlačte tlačidlo Symbol, prejdite na požadovaný symbol a stlačte tlačidlo Vybrať.

5

(Voliteľné) Ak potrebujete špeciálne symboly, stlačte tlačidlo Symbol alebo stredové tlačidlo, prejdite na požadovaný symbol a stlačte tlačidlo Vybrať.

6

(Voliteľné) Ak chcete odstrániť posledný znak, stlačte tlačidlo Vymazať.

7

(Voliteľné) Ak chcete odstrániť posledný znak, stlačte tlačidlo Vymazať .

8

Stlačte tlačidlo Uložiť.

Vyberte predvolenú linku

Ak máte viacero liniek, môžete vybrať linku, ktorú chcete použiť ako primárnu linku. Ak ju potrebujete použiť, môžete si vybrať sekundárnu linku.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Riadok.

3

Zvýraznite linku, ktorú chcete použiť ako primárnu linku.

4

Stlačte tlačidlo Uložiť.

Nastavenie hodín nečinnosti slúchadla

Môžete nastaviť, či sa má na domovskej obrazovke zobraziť čas, keď je slúchadlo nečinné.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Nečinné hodiny.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

 • Vypnuté: čas sa nezobrazí na domovskej obrazovke.
 • Zapnuté (predvolené): čas sa zobrazí na domovskej obrazovke.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie šetriča obrazovky pri nečinnosti slúchadla

Môžete nastaviť, čo sa má zobrazovať na obrazovke, kým sa telefón nabíja.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Šetrič obrazovky v nečinnosti.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

 • Vypnuté (predvolené): Obrazovka sa vypne v čase nastavenom v poli Nastaviť časovač na vypnutie obrazovky slúchadla.
 • Vypnuté (predvolené): obrazovka sa vypne po uplynutí nakonfigurovaného času.
 • Hodiny pri nečinnosti (stlmené): na obrazovke sa zobrazia stlmené hodiny.
 • Úvodný obrázok (stlmené): na obrazovke sa zobrazí stlmená úvodná grafika.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.

Nastavenie časovača vypnutia obrazovky na vašom slúchadle

Telefón môžete nakonfigurovať tak, aby sa obrazovka vypla po uplynutí určenej doby. Skôr ako by sa obrazovka vypla, uplynutí určitej doby nečinnosti stmavne.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vyberte položku Nastavenia > Úspora energie.

3

Zvýraznite požadovanú možnosť.

 • 5 sekúnd: obrazovka stmavne po 2 sekundách a vypne sa po 5 sekundách.
 • 10 sekúnd: obrazovka stmavne po 5 sekundách a vypne sa po 10 sekundách.
 • 20 sekúnd: obrazovka stmavne po 5 sekundách a vypne sa po 20 sekundách.
 • 30 sekúnd: obrazovka stmavne po 10 sekundách a vypne sa po 30 sekundách.
 • 45 sekúnd: obrazovka stmavne po 10 sekundách a vypne sa po 45 sekundách.
 • 60 sekúnd: obrazovka stmavne po 10 sekundách a vypne sa po 60 sekundách.
4

Stlačením tlačidla Vybrať uložte nastavenie.