Angi språk for telefonen

Du kan visningsspråk for telefonen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > språk.

3

Merk språkalternativet du vil bruke.

4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere LED-lampe på telefonen

LED-lampen øverst på telefonen kan lyse grønt, rødt eller gult. Du kan angi hvilken fargen du vil bruke i bestemte situasjoner.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > LED-signal.

3

Velg ønsket LED-alternativ.

 • Grønn LED
 • Gul LED
 • Rød LED
4

Merk alternativet, slik at LED-lampen lyser.

 • Av: LED-lyset vil ikke lyse opp.
 • Tapt anrop: LED-lampene hvis du ikke gikk glipp av en samtale.
 • Tale melding: LED-lysene hvis du har en tale post melding.
 • Lavt batteri nivå: LED-lampen hvis hånd sett batteriet går tom for strøm.
5

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Angi navn på telefonen

Du kan gi telefonen et navn. Navnet vises på telefonens hovedskjerm.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > hånd sett navnet.

3

Skriv inn et navn med tastaturet.

4

Eventuelle Hvis du trenger spesial symboler, trykker du på symbol , navigerer til det nødvendige symbolet og trykker på Velg.

5

Eventuelle Hvis du vil slette det siste tegnet, trykker du på Fjern.

6

Trykk på Lagre.

Velge standardlinje

Hvis du har flere linjer, kan du velge linjen du vil bruke som primærlinje. Du kan velge den sekundære linjen når du vil bruke den.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > linje.

3

Uthev linjen du vil bruke som primærlinje.

4

Trykk på Lagre.

Konfigurere skjermsparerklokken på håndsettet

Du kan bestemme om klokkeslettet skal vises på startskjermen når håndsettet er ledig.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > inaktiv-klokke.

3

Merk valget.

 • Av: Tids rommet vises ikke på Hjem skjermen.
 • (standard): Tidspunktet vises på Hjem-skjermen.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Konfigurere skjermspareren på håndsettet

Når telefonen er i laderen, kan du styre hva som vises på skjermen.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > inaktivt-skjermbeskytter.

3

Merk valget.

 • Av (standard): Skjermen slår seg av på det konfigurerte tidspunktet.
 • Inaktiv klokke (nedtonet): Skjermen viser den nedtonede klokken.
 • Oppstarts bilde (nedtonet): Skjermen viser den nedtonede oppstarts grafikken.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.

Stille inn tidtakeren til avslåing av skjermen på håndsettet

Du kan stille inn telefonen til å slå av skjermen etter en bestemt tid. Før skjermen slår seg av, dempes lysstyrken etter en bestemt periode med inaktivitet.

1

Trykk på Meny .

2

Velg innstillinger > Power Save.

3

Merk valget.

 • 5 sekunder: Skjermen tones etter 2 sekunder og slår seg av etter 5 sekunder.
 • 10 sekunder: Skjermen tones etter 5 sekunder og slår seg av etter 10 sekunder.
 • 20 sekunder: Skjermen tones etter 5 sekunder og slår seg av etter 20 sekunder.
 • 30 sekunder: Skjermen tones etter 10 sekunder og slår seg av etter 30 sekunder.
 • 45 sekunder: Skjermen tones etter 10 sekunder og slår seg av etter 45 sekunder.
 • 60 sekunder: Skjermen tones etter 10 sekunder og slår seg av etter 60 sekunder.
4

Trykk på Velg for å lagre innstillingen.