Vælg håndsættets sprog

Du kan angive sproget, der vises i håndsættet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Sprog.

3

Markér dit valg af sprog.

4

Markér et af disse sprog:

 • Dansk

 • Español

 • Deutsch

 • Français

 • Italiano

 • Dutch

 • Português

 • Dansk

 • Svenska

 • Türkçe

 • Polski

 • Russisk

 • Norsk

 • Slovensk

 • Čeština

 • Hrvatski

 • Srpski

 • Magyar

5

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil håndsættets LED

LED'en øverst på håndsættet kan lyse grønt, rødt eller gult. Du kan indstille den farve, du vil bruge i bestemte situationer.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > LED-signal.

3

Vælg LED-valgmuligheden.

 • Grøn LED
 • Gul LED
 • Orange LED
 • Rød LED
4

Fremhæve de valgmuligheder, LED'en kan lyse med.

 • Fra: LED'en lyser ikke.
 • Ubesvaret opkald: LED'en lyser, hvis du har et ubesvaret opkald.
 • Talemeddelelse: LED'en lyser, hvis du har en voicemailmeddelelse.
 • Lavt batteri: LED'en lyser, hvis håndsættets batteri er ved at løbe tør for strøm.
5

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Angiv navnet på håndsættet

Du kan give håndsættet et navn. Navnet vises på håndsættets hovedskærm.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Navn på håndsæt.

3

Indtast nummeret via tastaturet.

4

(Valgfrit) Hvis du har brug for specielle symboler, skal du trykke på Symbol, navigere til det ønskede symbol og trykke på Vælg.

5

(Valgfrit) Hvis du har brug for specielle symboler, skal du trykke på Symbol eller den midterste funktionstast, navigere til det ønskede symbol og trykke på Vælg.

6

(Valgfrit) Hvis du vil slette det sidste tegn, skal du trykke på Ryd.

7

(Valgfrit) Hvis du vil slette det sidste tegn, skal du trykke på Ryd .

8

Tryk på Gem.

Vælg standardlinjen

Hvis du har flere linjer, kan du vælge den linje, der skal bruges som den primære linje. Du kan vælge den sekundære linje, når du skal bruge den.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Linje.

3

Marker den linje, du vil bruge som primær linje.

4

Tryk på Gem.

Indstil det inaktive ur på håndsættet

Du kan styre, om tiden vises på startskærmen, når håndsættet er inaktiv.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Inaktivt ur.

3

Markér dit valg.

 • Fra: Tiden vises ikke på startskærmen.
 • Til (standard): Tiden vises på startskærmen.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil den inaktive pauseskærm på håndsættet

Når håndsættet er i opladeren, kan du styre skærmvisningen.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Inaktiv pauseskærm.

3

Markér dit valg.

 • Fra (standard): Skærmen slukkes på det tidspunkt, der er angivet i Indstil timeren til at slukke for skærmen på håndsættet.
 • Fra (standard): Skærmen slukkes på det konfigurerede tidspunkt.
 • Inaktivt ur (nedtonet): Skærm viser nedtonet uret.
 • Startbillede (nedtonet): Skærmen viser startsidegrafikken som nedtonet.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.

Indstil timeren til at slukke skærmen på håndsættet

Du kan indstille telefonen til at slukke skærmen efter et bestemt tidsrum. Før skærmen slukkes, nedtones den efter et bestemt tidsrum uden aktivitet.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg Indstillinger > Strømbesparelse.

3

Markér dit valg.

 • 5 sekunder: Skærmen nedtones efter 2 sekunder og slukkes efter 5 sekunder.
 • 10 sekunder: Skærmen nedtones efter 5 sekunder og slukkes efter 10 sekunder.
 • 20 sekunder: Skærmen nedtones efter 5 sekunder og slukkes efter 20 sekunder.
 • 30 sekunder: Skærmen nedtones efter 10 sekunder og slukkes efter 30 sekunder.
 • 45 sekunder: Skærmen nedtones efter 10 sekunder og slukkes efter 45 sekunder.
 • 60 sekunder: Skærmen nedtones efter 10 sekunder og slukkes efter 60 sekunder.
4

Tryk på Vælg for at gemme denne indstilling.