Luurin kielen asettaminen

Voit myös valita luurin näytön kielen.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Kielessä.

3

Korosta valitsemasi kieli.

4

Korosta jokin seuraavista kielistä:

 • Suomi

 • Español

 • Deutsch

 • Francais

 • Italiano

 • hollanti

 • Português

 • Dansk

 • Svenska

 • Turkce

 • Polski

 • venäjä

 • Norsk

 • Sloveeni

 • Cestina

 • Hrvatski

 • Srpski

 • Magyar

5

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Luurin merkkivalon määrittäminen

Luurin yläosassa oleva merkkivalo voi palaa vaaleanvihreänä, punaisena tai keltaisena. Voit määrittää haluamasi värin määrättyjä tarkoituksia varten.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >LED-signaali.

3

Valitse merkkivalo.

 • Vihreä merkkivalo
 • Keltainen merkkivalo
 • Oranssi MERKKIVALO
 • Punainen merkkivalo
4

Korosta LED-valon valinta.

 • Ei käytössä: Merkkivalo ei syty.
 • Vastaamaton puhelu: Merkkivalo syttyy, jos et ole vastannut puheluun.
 • Puheviesti: Merkkivalo syttyy, jos sinulla on puhepostiviesti.
 • Akku: Merkkivalo syttyy, jos luurin akun varaus on vähäinen.
5

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Luurin nimen asettaminen

Voit antaa kuulokkeelle nimen. Nimi näkyy kuulokkeen päänäytössä.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Handset-nimi.

3

Kirjoita nimi näppäimistöllä.

4

(Valinnainen) Jos tarvitset erikoismerkkejä, paina Symboli, siirry tarvittavaan symboliin ja paina Valitse.

5

(Valinnainen) Jos tarvitset erikoismerkkejä, paina Symboli- tai Keski-toimintonäppäintä, siirry tarvittavaan symboliin ja paina Valitse.

6

(Valinnainen) Jos haluat poistaa viimeisimmän merkin, valitse Tyhjennä.

7

(Valinnainen) Jos haluat poistaa viimeisimmän merkin, valitse Tyhjennä .

8

Valitse Tallenna.

Oletuslinjan valitseminen

Jos sinulla on useita linjoja, voit valita linjan, jota haluat käyttää ensisijaisena linjana. Voit valita toissijaisen linjan, kun sitä on käytettävä.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Linja.

3

Korosta linja, jota haluat käyttää ensisijaisena linjana.

4

Valitse Tallenna.

Joutoaikakellon määrittäminen luurissa

Voit määrittää, näkyykö aika aloitusnäytössä, kun luuri on joutilaana.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >ajaa kelloa.

3

Korosta valintasi.

 • Ei käytössä: Aloitusnäytössä ei näytetä aikaa.
 • Valitse (oletus): Aika näkyy aloitusnäytössä.
4

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Vapaan näytönsäästäjän määrittäminen luurissa

Kun luuri on laturissa, näyttöä voi hallita.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >allenna näytönsäästäjä.

3

Korosta valintasi.

 • Ei käytössä (oletusarvo): Näyttö sammuu silloin, kun Aseta ajastin sammuttaa kuulokenäytön näyttö.
 • Ei käytössä (oletus): Näyttö sammuu määritettynä ajankohtana.
 • Joutoaikakello (himmennetty): Näytössä näkyy himmennetty kello.
 • Käynnistyskuva (himmennetty): Näytössä näkyy himmennettynä käynnistyskuva.
4

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.

Näytön käytöstä poistaminen ajastimella puhelimessa

Voit määrittää luurin sammuttamaan näytön haluamasi ajan kuluttua. Ennen kuin näyttö sammuu, se himmenee määrätyn kestoisen toimettomuuden jälkeen.

1

Paina valikkoa .

2

Valitse asetukset >Power-tallennus.

3

Korosta valintasi.

 • 5 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee kahden sekunnin kuluttua ja sammuu viiden sekunnin kuluttua.
 • 10 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee viiden sekunnin kuluttua ja sammuu kymmenen sekunnin kuluttua.
 • 20 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee viiden sekunnin kuluttua ja sammuu 20 sekunnin kuluttua.
 • 30 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee kymmenen sekunnin kuluttua ja sammuu 30 sekunnin kuluttua.
 • 45 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee kymmenen sekunnin kuluttua ja sammuu 45 sekunnin kuluttua.
 • 60 sekuntia: puhelimen näyttö himmenee kymmenen sekunnin kuluttua ja sammuu 60 sekunnin kuluttua.
4

Tallenna asetus valitsemalla Valitse.