Podešavanje jezika slušalica

Možete da koristite jezik za prikaz slušalica.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > jezik.

3

Istakni izbor jezika.

4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje LED lampica slušalice

LED na vrhu slušalice može da osvetli zelenu, crvenu ili žutu boju. Boju koju želite možete da postavite za određene situacije.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > LED signala.

3

Izaberite LED izbor.

 • Zeleni LED
 • Žuti LED
 • Crveni LED
4

Istakni izbor za LED do svetla.

 • Isključeno: LED neće zasvetleti.
 • Propušten poziv: LED svetla ako ste propustili poziv.
 • Glasovna poruka: LED svetla ako imate poruku govorne pošte.
 • Baterija na izmaku: LED svetla ako baterija slušalice ne radi.
5

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje imena slušalice

Možeš da daš slušalici ime. Ime se prikazuje na glavnom ekranu slušalice.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > ime slušalice.

3

Unesite ime pomoću tastature..

4

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli, pritisnite taster Symbol , dođite do potrebnog simbola i pritisnite taster Select.

5

(Opcionalno) Ako želite da izbrišete poslednji znak, pritisnite taster Obriši.

6

Pritisnite dugme Sačuvaj .

Izaberite svoju podrazumevanu liniju

Ako imate više redova, možete izabrati red koji želite da koristite kao primarni red. Sekundarni red možete izabrati kada je potrebno da ga koristite.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > red.

3

Istaknite liniju koju želite da koristite kao primarni red.

4

Pritisnite dugme Sačuvaj .

Podesite sat u smeru dokone na slušalici

Možete kontrolisati ako se vreme prikazuje na početnom ekranu kada je slušalica u šmeka.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > sat u smeru u levka.

3

Istaknite svoj izbor.

 • Isključeno: Vreme se ne prikazuje na početnom ekranu.
 • Uključeno (podrazumevano): Vreme se prikazuje na početnom ekranu.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Postavljanje čuvara ekrana na slušalici

Kada se slušalica nalazi na punjaču, možete kontrolisati ekran.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > čuvaru ekrana u stanje u levka.

3

Istaknite svoj izbor.

 • Isključeno (podrazumevano): Ekran se isključuje u konfigurisano vreme.
 • Sat u levka (zatamnjen): Ekran prikazuje zatamnjeni sat.
 • Slika pokretanja (zatamnjena): Na ekranu je prikazana zatamnjena početna grafika.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje tajmera za isključivanje ekrana na slušalici

Slušalicu možete podesiti da isključi ekran nakon određenog vremena. Pre nego što se ekran isključi, on se zatamnjuje nakon određene količine neaktivnosti.

1

Pritisnite Meni .

2

Izaberite postavke > uštedi energije.

3

Istaknite svoj izbor.

 • 5 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 2 sekunde i isključuje se posle 5 sekundi.
 • 10 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 5 sekundi i isključuje se posle 10 sekundi.
 • 20 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 5 sekundi i isključuje se posle 20 sekundi.
 • 30 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekundi i isključuje se posle 30 sekundi.
 • 45 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekundi i isključuje se posle 45 sekundi.
 • 60 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekundi i isključuje se posle 60 sekundi.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.