Podešavanje jezika slušalica

Možete da podesite jezik za prikaz slušalica.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Language.

3

Istakni izbor jezika.

4

Istakni bilo koji od ovih jezika:

 • Serbian

 • Español

 • Deutsch

 • Francais

 • Italiano

 • Holandski

 • Português

 • dansk

 • svenska

 • Turkiš

 • Polski

 • Ruski

 • norsk

 • Slovenački

 • Cestina

 • Hrvatski

 • srpski

 • Magyar

5

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje LED lampica slušalice

LED na vrhu slušalice može da osvetli zelenu, crvenu ili žutu boju. Boju koju želite možete da postavite za određene situacije.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki > SIGNAL.

3

Izaberite LED izbor.

 • Zeleni LED
 • Žuti LED
 • Narandžasti LED
 • Crveni LED
4

Istakni izbor za LED do svetla.

 • Off : LED neće zasvetleti.
 • Propušten poziv : LED svetla ako ste propustili poziv.
 • Glasovna poruka : LED svetla ako imate poruku govorne pošte.
 • Baterija na izmaku : LED svetla ako baterija slušalice ne radi.
5

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje imena slušalice

Možete da date ime za slušalicu. Ime se prikazuje na glavnom ekranu slušalice.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki > Imehandset-a.

3

Unesite ime pomoću tastature..

4

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli, pritisnite taster Symbol, dođite do potrebnog simbola i pritisnite taster Select.

5

(Opcionalno) Ako su vam potrebni posebni simboli, pritisnite taster Symbol ili centralni meki ključ, dođite do potrebnog simbola i pritisnite taster Select.

6

(Opcionalno) Ako želite da izbrišete poslednji znak, pritisnite taster Obriši .

7

(Opcionalno) Ako želite da izbrišete poslednji znak, pritisnite taster Obriši .

8

Pritisnite taster Sačuvaj.

Izaberite svoju podrazumevanu liniju

Ako imate više redova, možete izabrati red koji želite da koristite kao primarni red. Sekundarni red možete izabrati kada je potrebno da ga koristite.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Line .

3

Istaknite liniju koju želite da koristite kao primarni red.

4

Pritisnite taster Sačuvaj.

Podesite sat u smeru dokone na slušalici

Možete kontrolisati ako se vreme prikazuje na početnom ekranu kada je slušalica u šmeka.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Odlaski sat.

3

Istaknite svoj izbor.

 • Isključeno : Vreme se ne prikazuje na početnom ekranu.
 • Uključeno (podrazumevano): Vreme se prikazuje na početnom ekranu.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Postavljanje čuvara ekrana na slušalici

Kada se slušalica nalazi na punjaču, možete kontrolisati ekran.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki >Slušatenje ekrana u nudli.

3

Istaknite svoj izbor.

 • Isključen (podrazumevano): Ekran se isključuje u trenutku postavljenom u opciji Podešavanje tajmera za isključivanje ekrana na slušalici.
 • Isključeno (podrazumevano): Ekran se isključuje u konfigurisano vreme.
 • Sat u mirovanju (zatamnjen): Ekran prikazuje zatamnjeni sat.
 • Slika za pokretanje (zatamnjena): Ekran prikazuje zatamnjenu početnu sliku.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.

Podešavanje tajmera za isključivanje ekrana na slušalici

Slušalicu možete podesiti da isključi ekran nakon određenog vremena. Pre nego što se ekran isključi, on se zatamnjuje nakon određene količine neaktivnosti.

1

Meni pritiska .

2

Izbor postavki > snage .

3

Istaknite svoj izbor.

 • 5 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 2 sekunde i isključuje se posle 5 sekundi.
 • 10 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 5 sekunde i isključuje se posle 10 sekundi.
 • 20 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 5 sekunde i isključuje se posle 20 sekundi.
 • 30 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekunde i isključuje se posle 30 sekundi.
 • 45 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekunde i isključuje se posle 45 sekundi.
 • 60 sekundi: Ekran se zatamnjuje posle 10 sekunde i isključuje se posle 60 sekundi.
4

Pritisnite taster Izaberi da biste sačuvali postavku.