De taal instellen

U kunt de taal van de handset instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Taal.

3

Markeer uw taalkeuze.

4

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De LED van de handset instellen

De LED bovenaan de handset kan groen, geel en groen oplichten. U kunt de gewenste kleur voor specifieke situaties instellen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > LED-signaal.

3

Selecteer de LED-keuze.

 • Groene LED
 • Gele LED
 • Rode LED
4

Markeer de keuze voor de op te lichten LED.

 • Uit: de LED zal niet oplichten.
 • Gemiste oproep: de LED licht op als u een oproep hebt gemist.
 • Spraakbericht: de LED licht op als u een voicemailbericht hebt.
 • Batterij bijna leeg: de LED licht op als de batterij van de handset bijna leeg is.
5

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De naam van de handset instellen

U kunt de handset een naam geven. De naam wordt op het hoofdscherm van de handset weergegeven.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Handsetnaam.

3

Voer met behulp van het toetsenblok een naam in.

4

(optioneel) Als u speciale symbolen nodig hebt, drukt u op Symbool, gaat u naar het vereiste symbool en drukt u op Selecteren.

5

(optioneel) Als u het laatste teken wilt verwijderen, drukt u op Wissen.

6

Druk op Opslaan.

Selecteer uw standaardlijn

Als u meerdere lijnen hebt, kunt u de lijn selecteren die u als primaire lijn wilt gebruiken. U kunt de secundaire lijn selecteren wanneer u deze wilt gebruiken.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Lijn.

3

Selecteer de lijn die u als primaire lijn wilt gebruiken.

4

Druk op Opslaan.

De klok voor inactief instellen op uw handset

U kunt instellen of de tijd op het startscherm wordt weergegeven als de handset inactief is.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Inactiviteitsklok.

3

Markeer uw keuze.

 • Uit: de tijd wordt niet op het startscherm weergegeven.
 • Aan (standaard): de tijd wordt op het startscherm weergegeven.
4

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De screensaver voor inactief instellen op uw handset

Wanneer de handset zich in de lader bevindt, kunt u de weergave van het scherm regelen.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Schermbeveiliging inactiviteit.

3

Markeer uw keuze.

 • Uit (standaard): het scherm wordt na de geconfigureerde tijd uitgeschakeld.
 • Inactiviteitsklok (gedimd): het scherm geeft de gedimde klok weer.
 • Opstartafbeelding (gedimd): het scherm toont de gedimde opstartafbeelding.
4

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.

De timer instellen om het scherm uit te schakelen op uw handset

U kunt de handset zodanig instellen dat het scherm na een bepaalde tijd wordt uitgeschakeld. Voordat het scherm wordt uitgeschakeld, wordt het na een bepaalde periode van inactiviteit gedimd.

1

Druk op Menu .

2

Selecteer Instellingen > Energiebesparing.

3

Markeer uw keuze.

 • 5 seconden: het scherm wordt na 2 seconden gedimd en na 5 seconden uitgeschakeld.
 • 10 seconden: het scherm wordt na 5 seconden gedimd en na 10 seconden uitgeschakeld.
 • 20 seconden: het scherm wordt na 5 seconden gedimd en na 20 seconden uitgeschakeld.
 • 30 seconden: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 30 seconden uitgeschakeld.
 • 45 seconden: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 45 seconden uitgeschakeld.
 • 60 seconden: het scherm wordt na 10 seconden gedimd en na 60 seconden uitgeschakeld.
4

Druk op Selecteren om de instelling te bewaren.