Nastavení jazyka sluchátka

Pro rozhraní sluchátka můžete zvolit jazyk.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Jazyk.

3

Označte požadovaný jazyk.

4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení kontrolky sluchátka

Kontrolka v horní části sluchátka může svítit zeleně, červeně nebo žlutě. Pro konkrétní situace můžete nastavit určitou barvu.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > LED signalizace.

3

Vyberte požadovanou kontrolku.

 • Zelená LED
 • Žlutá LED
 • Červená LED
4

Označte volbu pro požadovanou kontrolku.

 • Vypnout: Kontrolka nebude svítit.
 • Zmeškaný hovor: Kontrolka bude svítit, když budete mít zmeškaný hovor.
 • Hlasová zpráva: Kontrolka bude svítit, když budete mít ve hlasové schránce zprávu.
 • Slabá baterie: Kontrolka bude svítit, když bude baterie málo nabitá.
5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení názvu sluchátka

Pro sluchátko můžete zadat název. Zadaný název se zobrazí na hlavní obrazovce sluchátka.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Název sluchátka.

3

Zadejte pomocí klávesnice název.

4

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, stiskněte možnost Znak, přejděte na požadovaný znak a stiskněte tlačítko Vybrat.

5

Chcete-li odstranit poslední znak, stiskněte tlačítko Smaž.

6

Stiskněte tlačítko Uložit.

Vyberte svou výchozí linku

Pokud máte více linek, můžete vybrat linku, kterou chcete použít jako primární linku. Sekundární linku můžete vybrat, když ji potřebujete použít.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Linka.

3

Zvýrazněte linku, kterou chcete použít jako primární linku.

4

Stiskněte tlačítko Uložit.

Nastavení hodin při nečinnosti na sluchátku

Můžete určit, zda se má na úvodní obrazovce při nečinnosti sluchátka zobrazovat čas.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Hodiny při nečinnosti.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Vypnout: Čas se nebude na úvodní obrazovce zobrazovat.
 • Zapnout (výchozí): Čas se bude na úvodní obrazovce zobrazovat.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení spořiče obrazovky na sluchátku

Když je sluchátko v nabíječce, můžete určit způsob použití obrazovky.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Spořič obrazovky při nečinnosti.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Vypnout (výchozí): Obrazovka se po uplynutí nastaveného času vypne.
 • Hodiny při nečinnosti (ztmavené): Na obrazovce se zobrazí ztmavené hodiny.
 • Úvodní obrázek (ztmavený): Na obrazovce se zobrazí ztmavený úvodní obrázek.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení časovače pro vypnutí obrazovky na vašem sluchátku

Můžete nastavit, aby se obrazovka telefonu vypnula po uplynutí určité doby. Ještě před tím, než se obrazovka vypne, po uplynutí určité doby nečinnosti ztmavne.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnosti Nastavení > Úspora napájení.

3

Označte požadovanou možnost.

 • 5 sekund: Obrazovka ztmavne po 2 sekundách a vypne se po 5 sekundách.
 • 10 sekund: Obrazovka ztmavne po 5 sekundách a vypne se po 10 sekundách.
 • 20 sekund: Obrazovka ztmavne po 5 sekundách a vypne se po 20 sekundách.
 • 30 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 30 sekundách.
 • 45 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 45 sekundách.
 • 60 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 60 sekundách.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.