Nastavení jazyka sluchátka

Pro displej sluchátka můžete nastavit jazyk.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Jazyk.

3

Označte požadovaný jazyk.

4

Označte některý z těchto jazyků:

 • Angličtina – English

 • Španělština – Español

 • Němčina – Deutsch

 • Francouzština – Francais

 • Italština – Italiano

 • Holandština

 • Portugalština – Português

 • Dánština – Dansk

 • Švédština – Svenska

 • Turečtina – Turkce

 • Polština – Polski

 • Ruština

 • Norština – Norsk

 • Slovinština – Slovenian

 • Čestina

 • Chorvatština – Hrvatski

 • Srbština – Srpski

 • Maďarština – Magyar

5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení kontrolky sluchátka

Kontrolka v horní části sluchátka může svítit zeleně, červeně nebo žlutě. Pro konkrétní situace můžete nastavit určitou barvu.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > LED signál.

3

Vyberte požadovanou kontrolku.

 • Zelená LED
 • Žlutá LED
 • Oranžová LED
 • Červená LED
4

Označte volbu pro požadovanou kontrolku.

 • Vypnout: Kontrolka nebude svítit.
 • Zmeškaný hovor: Kontrolka bude svítit, když budete mít zmeškaný hovor.
 • Hlasová zpráva: Kontrolka bude svítit, když budete mít ve hlasové schránce novou zprávu.
 • Slabá baterie: Kontrolka bude svítit, když bude baterie málo nabitá.
5

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení názvu sluchátka

Sluchátko můžete pojmenovat. Název se zobrazí na hlavní obrazovce sluchátka.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Název sluchátka.

3

Zadejte pomocí klávesnice název.

4

Pokud potřebujete zadat zvláštní znaky, stiskněte možnost Znak, přejděte na požadovaný znak a stiskněte tlačítko Vybrat.

5

(Volitelné) Pokud potřebujete speciální symboly, stiskněte Symbol nebo prostřední softwarové tlačítko, vyhledejte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko Vybrat.

6

Chcete-li odstranit poslední znak, stiskněte tlačítko Smaž.

7

(Volitelné) Chcete-li vymazat poslední znak, stiskněte tlačítko Vymazat .

8

Stiskněte tlačítko Uložit.

Vyberte svou výchozí linku

Pokud máte více linek, můžete vybrat linku, kterou chcete použít jako primární linku. Sekundární linku můžete vybrat, když ji potřebujete použít.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Řádek.

3

Zvýrazněte linku, kterou chcete použít jako primární linku.

4

Stiskněte tlačítko Uložit.

Nastavení hodiny při nečinnosti na sluchátku

Můžete určit, zda se má na úvodní obrazovce při nečinnosti sluchátka zobrazovat čas.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Nečinné hodiny.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Vypnout: Čas se nebude na úvodní obrazovce zobrazovat.
 • Zapnout (výchozí): Čas se bude na úvodní obrazovce zobrazovat.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení spořiče obrazovky na sluchátku

Když je sluchátko v nabíječce, můžete určit způsob použití obrazovky.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Spořič obrazovky při nečinnosti.

3

Označte požadovanou možnost.

 • Vypnuto (výchozí): Obrazovka se vypne v čase nastaveném v části Nastavení časovače pro vypnutí obrazovky sluchátka.
 • Vypnout (výchozí): Obrazovka se vypne po uplynutí nastaveného času.
 • Idle clock (dimmed) (Hodiny při nečinnosti (ztmavené)): Na obrazovce se zobrazí ztmavené hodiny.
 • Startup image (dimmed) (Úvodní obrázek (ztmavený)): Na obrazovce se zobrazí ztmavený úvodní obrázek.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.

Nastavení časovače pro vypnutí obrazovky na vašem sluchátku

Můžete nastavit, aby se obrazovka telefonu vypnula po uplynutí určité doby. Než se obrazovka vypne, uplynutí určité doby nečinnosti ztmavne.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte Nastavení > Úspora energie.

3

Označte požadovanou možnost.

 • 5 sekund: Obrazovka ztmavne po 2 sekundách a vypne se po 5 sekundách.
 • 10 sekund: Obrazovka ztmavne po 5 sekundách a vypne se po 10 sekundách.
 • 20 sekund: Obrazovka ztmavne po 5 sekundách a vypne se po 20 sekundách.
 • 30 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 30 sekundách.
 • 45 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 45 sekundách.
 • 60 sekund: Obrazovka ztmavne po 10 sekundách a vypne se po 60 sekundách.
4

Nastavení uložte stisknutím tlačítka Vybrat.