Ställ in telefonens språk

Du kan ställa in telefonens språk.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Språk.

3

Markera ditt val av språk.

4

Markera något av dessa språk:

 • Svenska

 • Español

 • Deutsch

 • Francais

 • Italiano

 • Nederländska

 • Português

 • Dansk

 • Svenska

 • Turkce

 • Polski

 • Ryska

 • Norsk

 • Slovenska

 • Cestina

 • Hrvatski

 • Srpski

 • Magyar

5

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in telefonens LED-lampa

LED-lampan högst upp på telefonen kan lysa grönt, rött eller gult. Du kan ange vilken färg du vill ska lysa i specifika situationer.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > LED-signal.

3

Välj LED-alternativ.

 • Grön LED
 • Gul LED
 • Orange LED-ljus
 • Röd LED
4

Markera ditt val av LED-lampans färg.

 • Av: LED-lampan tänds inte.
 • Obesvarat samtal: LED-lampan lyser om du har missat ett samtal.
 • Röstmeddelande: LED-lampan lyser om du har fått ett röstmeddelande.
 • Svagt batteri: LED-lampan lyser om telefonens batteri börjar ta slut.
5

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in telefonens namn

Du kan namnge telefonen. Namnet visas på telefonens startsida.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Handenhetens namn.

3

Ange ett namn med knappsatsen.

4

(Valfritt) Om du behöver specialsymboler trycker du på Symbol, navigerar till önskad symbol och trycker på Välj.

5

(Valfritt) Om du behöver specialsymboler trycker du på Symbol eller den mittersta programknappen, navigerar till önskad symbol och trycker på Välj.

6

(Valfritt) Om du vill ta bort det sista tecknet trycker du på Rensa.

7

(Valfritt) Om du vill ta bort det sista tecknet trycker du på Rensa .

8

Tryck på Spara.

Välj standardlinje

Om du har flera linjer kan du välja den linje som du vill använda som primär linje. Du kan välja sekundär linje när du behöver använda den.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Linje.

3

Markera den linje som du vill använda som primär linje.

4

Tryck på Spara.

Ställ in klockan för passiv status på handsetet

Du kan ställa in så att klockan visas på startskärmen när handsetet är passivt.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Ledig klocka.

3

Markera ditt val.

 • Av: Klockan visas inte på startskärmen.
 • (standard): Klockan visas på startskärmen.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in skärmsläckaren för passiv status på handsetet

Du kan ställa in vilken skärmbild telefonen ska ha medan den laddas.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Inaktiv skärmsläckare.

3

Markera ditt val.

 • Av (standard): Skärmen stängs av vid den tid som ställts in i Ställ in timern för att stänga av skärmen på luren.
 • Släckt (standard): Skärmen släcks efter angiven tidslängd.
 • Passiv klocka (nedtonad): På skärmen visas klockan nedtonad.
 • Startbild (nedtonad): På skärmen visas startbilden nedtonad.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.

Ställ in timern för att släcka skärmen på telefonen

Du kan ställa in telefonen så att skärmen stängs av efter en viss tid. Innan skärmen stängs av dämpas den efter en viss tids inaktivitet.

1

Tryck på Meny .

2

Välj Inställningar > Energisparläge.

3

Markera ditt val.

 • 5 sekunder: Skärmen dämpas efter 2 sekunder och stängs av efter 5 sekunder.
 • 10 sekunder: Skärmen dämpas efter 5 sekunder och stängs av efter 10 sekunder.
 • 20 sekunder: Skärmen dämpas efter 5 sekunder och stängs av efter 20 sekunder.
 • 30 sekunder: Skärmen dämpas efter 10 sekunder och stängs av efter 30 sekunder.
 • 45 sekunder: Skärmen dämpas efter 10 sekunder och stängs av efter 45 sekunder.
 • 60 sekunder: Skärmen dämpas efter 10 sekunder och stängs av efter 60 sekunder.
4

Tryck på Välj för att spara inställningen.