Участниците в събранието може да желаят да се обадят, ако имат проблеми с честотната лента или ако са навън и около и биха предпочели да се присъединят само с помощта на аудио.


В момента интегриран аудио е наличен за повикване. Интегриран аудио скоро ще бъде на разположение за опцията call-me.

Интегрираното аудио за повиквания за повикване е разрешено, по подразбиране. Можете да забраните тази настройка за вашата организация в контролния център, ако е необходимо.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com посетете Услуги.

2

Изберете Извикване > настройки науслугата.

3

Превъртете надолу, за да се обадите маршрутизиране за Webex срещи набиране-in повиквания и изберете едно от следните:

  • Оптимизиран On-net—Това е опцията по подразбиране и препоръчителна за постигане на PSTN спестяване на разходи и оптимизиран маршрутизиране на обажданията.

  • PSTN (не се препоръчва)—Тази опция забранява в мрежата маршрутизиране оптимизиран за Webex срещи за повиквания.

4

Щракнете върху Запиши.