Møtedeltakere kan ønske å ringe inn hvis de har båndbreddeproblemer eller hvis de er ute og reiser og foretrekker å bli med kun ved bruk av lyd.

Integrert lyd for innringingssamtaler er aktivert som standard. Du kan deaktivere denne innstillingen for organisasjonen din i Control Hub om nødvendig.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Velg Ringer > Tjenesteinnstillinger .

3

Bla ned til Samtaleruting for Webex Meetings Innringingsanrop og velg ett av følgende:

  • Optimalisert på nettet – Dette er standard og anbefalt alternativ for å oppnå PSTN-kostnadsbesparelser og optimalisert samtaleruting.

  • PSTN (anbefales ikke) – Dette alternativet deaktiverer nettbasert ruting optimalisert for Webex Meetings for innringingssamtaler.

4

Klikk på Lagre.

Hva nå?


 

Integrert lyd for Webex Calling muliggjør ruting på nettet av «Ring meg»-samtaler fra Webex Meetings for Webex Calling -brukere. Hvis du vil konfigurere et Webex Meetings nettsted til å bruke denne funksjonen, kan du se: Konfigurere et Webex Meeting-nettsted til å bruke integrert lyd for Webex Calling .


 

Tilbakeringingsfunksjonalitet er ikke tilgjengelig på Webex-nettsteder som er konfigurert for:

  • CCA SP

  • CCA-Enterprise