Účastníci schůzky mohou chtít zavolat, pokud mají problémy s šířkou pásma nebo pokud jsou venku a raději by se připojili pouze pomocí zvuku.


V současné době je pro volání k dispozici integrovaný zvuk. Integrovaný zvuk bude brzy k dispozici pro možnost call-me.

Integrovaný zvuk pro hovory s voláním je ve výchozím nastavení povolen. V případě potřeby můžete toto nastavení pro vaši organizaci zakázat v Centruřízení.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vyberte možnost Volání > Nastaveníslužby.

3

Posuňte se dolů na Směrování hovorů pro telefonické hovory schůzek Webex a vyberte jednu z následujících možností:

  • Optimalizováno v síti– Toto je výchozí a doporučená možnost pro dosažení úspor nákladů ve veřejné telefonní síti a optimalizovaného směrování hovorů.

  • Veřejná telefonní síť (nedoporučuje se)– Tato možnost zakáže směrování na síti optimalizované pro schůzky Webex pro volání.

4

Klikněte na položku Uložit.