Uczestnicy spotkania mogą chcieć zadzwonić, jeśli mają problemy z przepustowością lub są poza domem i woleliby dołączyć tylko za pomocą dźwięku.


Obecnie dostępny jest zintegrowany dźwięk do wywołania. Zintegrowany dźwięk będzie wkrótce dostępny dla opcji call-me.

Zintegrowany dźwięk dla połączeń przychodzących jest domyślnie włączony. W razie potrzeby można wyłączyć to ustawienie dla organizacji w centrum sterowania.

1

Z widoku klienta w witrynie przejdź do sekcji Usługi.https://admin.webex.com

2

Wybierz pozycję Ustawieniausługi > połączeń.

3

Przewiń w dół do pozycji Routing połączeń dla spotkań Webex Połączenia telefoniczne i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Zoptymalizowana w sieci —jest to domyślna i zalecana opcja umożliwiająca obniżenie kosztów usługi PSTN i zoptymalizowane przekierowywanie połączeń.

  • Sieć PSTN (niezalecana)— ta opcja wyłącza routing w sieci zoptymalizowany pod kątem spotkań Webex dla połączeń przychodzących.

4

Kliknij opcję Zapisz.