Deelnemers aan de vergadering willen mogelijk in bellen als ze bandbreedteproblemen hebben of als ze weg zijn en liever alleen via audio deelnemen.

Geïntegreerde audio voor inbellen is standaard ingeschakeld. U kunt deze instelling, indien nodig, uitschakelen voor uw organisatie in Control Hub.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services.

2

Selecteer Bellen > Service-instellingen.

3

Blader omlaag naar gespreksomleiding voor Webex Meetings inbeloproepen en kies een van de volgende opties:

  • Geoptimaliseerd binnen het net: dit is de standaard en aanbevolen optie om te PSTN en geoptimaliseerde gespreksroutering.

  • PSTN (niet aanbevolen)- Deze optie schakelt routering binnen het net uit die is geoptimaliseerd Webex Meetings voor inbellen gesprekken.

4

Klik op Opslaan.

De volgende stap


Geïntegreerde audio voor Webex Calling maakt on-net-routering mogelijk Webex Meetings 'Bel mij'-gesprekken voor Webex Calling gebruikers. Zie voor het configureren Webex Meetings van een site met deze functie: Configureer een Webex Meeting site om geïntegreerde audio te gebruiken voor Webex Calling.


De terugoproepfunctionaliteit is niet beschikbaar op Webex-sites die zijn geconfigureerd voor:

  • CCA SP

  • CCA-Enterprise