Toplantı katılımcıları, bant genişliği sorunları varsa veya toplantıda olup sıkıntılar varsa ve yalnızca ses kullanarak katılmayı tercih ediyorsa arama yapmak ister.


Şu anda çağrı için entegre ses kullanılabilir. Entegre ses, yakında beni ara seçeneğiyle birlikte kullanılabilir olacak.

Gelen çağrılar için entegre ses varsayılan olarak etkindir. Gerekirse Control Hub'da sisteminiz için bu ayarı devredışı abilirsiniz.

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler’e gidin.

2

Calling > Hizmet Ayarları seçimini yapın.

3

Tüm Gelen çağrı yönlendirme için Webex Meetings sayfalara kaydırın ve aşağıdakilerden birini seçin:

  • Ağ Üzerinde Optimize Edilmiş- Bu, maliyet tasarrufları ve optimize edilmiş çağrı yönlendirme PSTN elde etmek için varsayılan ve önerilen seçenektir.

  • PSTN (önerilmez)—Bu seçenek, gelen çağrılar için optimize edilmiş ağ Webex Meetings devre dışı bırakmanızı sağlar.

4

Save (Kaydet) seçeneğine tıklayın.