Učesnici sastanka će možda želeti da poziv za pridruživanje sastanku ako imaju problema sa propusnim opsegom ili ako su van mreže i ako žele da se pridruže samo putem zvuka.

Integrisani zvuk za pozive za pridruživanje sastanku je podrazumevano omogućen. Ako je potrebno, ovo podešavanje možete da onemogućite za svoju organizaciju na portalu Control Hub.

1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Usluge.

2

Izaberite podešavanja > pozivanja.

3

Pomerite se nadole do usmeravanja poziva Webex Meetings pozive za pridruživanje sastanku i izaberite neku od sledećih opcija:

  • Optimizovano na mreži – Ovo je podrazumevana i preporučena opcija za ostvarenje ušteda PSTN troškova i optimizovane usmeravanje poziva.

  • PSTN (ne preporučuje se) – Ova opcija onemogućava usmeravanje na mreži optimizovano Webex Meetings za pozive za pridruživanje sastanku.

4

Kliknite na Sačuvaj.

Šta je sledeće


 

Integrisani audio Webex Calling omogućava usmeravanje poziva na mreži Webex Meetings pozive "Pozovi me" za Webex Calling korisnike. Da biste konfigurisali Webex Meetings za korišćenje ove funkcije, pogledajte: Konfigurišite lokaciju Webex Meetings tako da koristi integrisani audio Webex Calling.


 

Funkcija povratnog poziva nije dostupna na Webex lokacijama konfigurisanim za:

  • CCA SP

  • CCA-Enterprise