Активирайте или деактивирайте видео за вашата организация

От Control Hub можете да зададете организацията по подразбиране за видео. За да направите изключения за потребителите, отидете на Потребителски настройки .

Преди да започнете

Настройките, които са конфигурирани на ниво организация, автоматично ще бъдат зададени за потребителите, когато последните бъдат създадени.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com посетете Услуги.

2

Изберете Обаждане > Настройки на клиента .

3

От Опит по време на разговор , изберете превключвателя, за да активирате или деактивирате настройките по подразбиране за видео:

  • Видео на работния плот —Позволява на потребителите на настолни компютри да поддържат видео разговори, както и да зададат по подразбиране за отговаряне на повиквания с включено видео.
  • Видео на мобилен телефон —Позволява на мобилните потребители да поддържат видео разговори, както и да зададат по подразбиране за отговаряне на повиквания с включено видео.

Активиране или деактивиране на видео за потребител

1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com, отидете на Потребители .

2

Изберете потребителя, който искате да промените.

3

Изберете Обаждане > В опит с разговори .

4

Изберете превключвателя, за да активирате или деактивирате опциите за видео:

  • Видео на работния плот —Позволява на потребителите на настолни компютри да поддържат видео разговори, както и да зададат по подразбиране за отговаряне на повиквания с включено видео.
  • Видео на мобилен телефон —Позволява на мобилните потребители да поддържат видео разговори, както и да зададат по подразбиране за отговаряне на повиквания с включено видео.

 

След като настройката за видео е конфигурирана за потребител, се правят допълнителни модификации на потребителско ниво. Потребителските настройки няма да се върнат автоматично към настройка по подразбиране на организацията.