Разрешаване или забраняване на видео за вашата организация

От контролния центърможете да зададете организацията по подразбиране за видео. За да направите изключения за потребителите, отидете на Потребителските настройки.

Преди да започнете

Настройките, които са конфигурирани на ниво организация, автоматично ще бъдат зададени за потребителите при създаването им.

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com посетете Услуги.

2

Изберете Извикване > клиентски настройки.

3

От Работа в повикванеизберете превключването, за да разрешите или деактивирате настройките по подразбиране на видеото:

  • Видео на работния плот — Позволява на потребителите наработния плот поддържат видеообаждане, както и настройка по подразбиране за отговаряне на обаждания с включен видео.
  • Видео на мобилни устройства— Позволява на мобилните потребители да поддържат видеообаждане, както и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.

Разрешаване или забраняване на видео за потребител

1

От изгледа на клиента в https://admin.webex.com, отидете на Потребители.

2

Изберете потребителя, който бихте искали да модифицирате.

3

Изберете Извикване на > в опит за обаждания.

4

Изберете превключването, за да разрешите или забраните видео опции:

  • Видео на работния плот — Позволява на потребителите наработния плот поддържат видеообаждане, както и настройка по подразбиране за отговаряне на обаждания с включен видео.
  • Видео на мобилни устройства— Позволява на мобилните потребители да поддържат видеообаждане, както и задаване по подразбиране за отговаряне на обаждания с включено видео.

 

След като настройката на видеоклипа е конфигурирана за потребител, се правят допълнителни модификации на потребителското ниво. Потребителските настройки няма автоматично да се върнат към настройката по подразбиране на организацията.