Aktivere eller deaktivere video for organisasjonen

Fra Control Hub kan du angi organisasjonsstandarden for video. Hvis du vil gjøre unntak for brukere, går du til Brukerinnstillinger.

Før du starter

Innstillinger som konfigureres på organisasjonsnivå, angis automatisk for brukere når de opprettes.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Velg Anrop > Kundeinnstillinger.

3

Fra Opplevelse under samtale velger du veksleknappen for å aktivere eller deaktivere standardinnstillinger for video:

  • Video på skrivebordet – Gjør det mulig for stasjonære brukere å støtte videosamtaler, i tillegg til å angi standarden for å svare på anrop med video på.
  • Video på mobil – Gjør det mulig for mobile brukere å støtte videosamtaler, i tillegg til å angi standarden for å svare på anrop med video på.

Aktivere eller deaktivere video for en bruker

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Brukere.

2

Velg brukeren du vil endre.

3

Velg Anrop > Opplevelse under samtale.

4

Velg veksleknappen for å aktivere eller deaktivere videoalternativer:

  • Video på skrivebordet – Gjør det mulig for stasjonære brukere å støtte videosamtaler, i tillegg til å angi standarden for å svare på anrop med video på.
  • Video på mobil – Gjør det mulig for mobile brukere å støtte videosamtaler, i tillegg til å angi standarden for å svare på anrop med video på.

 

Når videoinnstillingen er konfigurert for en bruker, gjøres ytterligere endringer på brukernivå. Brukerinnstillinger vil ikke automatisk gå tilbake til organisasjonens standardinnstilling.