Aktivere eller deaktivere video for din organisation

Fra Control Hub kan du indstilleorganisationens standard for video. For at gøre undtagelser til brugere, gå til Brugerindstillinger.

Før du begynder

Indstillinger, der konfigureres på organisationsniveau, vil automatisk blive indstillet for brugere, når de oprettes.

1

Fra kundevisningen i skal du gå til Tjenester.https://admin.webex.com

2

Vælg Opkald > Klientindstillinger.

3

Fra under opkaldsoplevelsenskal du vælge skifte for at aktivere eller deaktivere videostandardindstillinger:

  • Video på desktop– tillader desktopbrugere support af videoopkald, samt indstilling af standard for besvaring af opkald med video på.
  • Video på mobil– tillader mobilbrugere support af videoopkald, samt indstilling af standard for besvaring af opkald med video på.

Aktivere eller deaktivere video for en bruger

1

Fra kunde visningen i https://admin.webex.comskal du gå til Brugere.

2

Vælg den bruger, du vil ændre.

3

Vælg Opkalds > i opkaldsoplevelse.

4

Vælg til/fra for at aktivere eller deaktivere videovalgmuligheder:

  • Video på desktop– tillader desktopbrugere support af videoopkald, samt indstilling af standard for besvaring af opkald med video på.
  • Video på mobil– tillader mobilbrugere support af videoopkald, samt indstilling af standard for besvaring af opkald med video på.

 

Når videoindstillingen er konfigureret for en bruger, foretages der yderligere ændringer på brugerniveau. Brugerindstillinger vil ikke automatisk vende tilbage til organisationens standardindstilling.