Povoľte alebo zakážte video pre vašu organizáciu

V Control Hub môžete nastaviť predvolenú organizáciu pre video. Ak chcete používateľom urobiť výnimky, prejdite na stránku Používateľské nastavenia.

Predtým ako začneš

Nastavenia, ktoré sú nakonfigurované na úrovni organizácie, sa používateľom automaticky nastavia pri ich vytvorení.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Služby.

2

Vyberte Volanie > Nastavenia klienta.

3

Od Skúsenosti počas hovoru, vyberte prepínač na povolenie alebo zakázanie predvolených nastavení videa:

  • Video na pracovnej ploche—Umožňuje používateľom stolných počítačov podporovať videohovory, ako aj nastavenie predvoleného nastavenia pre prijímanie hovorov so zapnutým videom.
  • Video na mobile—Umožňuje mobilným používateľom podporovať videohovory, ako aj nastavenie predvoleného nastavenia pre prijímanie hovorov so zapnutým videom.

Povoliť alebo zakázať video pre používateľa

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com , ísť do Používatelia.

2

Vyberte používateľa, ktorého chcete upraviť.

3

Vyberte Volanie > V Call Experience.

4

Výberom prepínača povolíte alebo zakážete možnosti videa:

  • Video na pracovnej ploche—Umožňuje používateľom stolných počítačov podporovať videohovory, ako aj nastavenie predvoleného nastavenia pre prijímanie hovorov so zapnutým videom.
  • Video na mobile—Umožňuje mobilným používateľom podporovať videohovory, ako aj nastavenie predvoleného nastavenia pre prijímanie hovorov so zapnutým videom.

 

Po nakonfigurovaní nastavenia videa pre používateľa sa vykonajú ďalšie úpravy na úrovni používateľa. Používateľské nastavenia sa automaticky nevrátia na predvolené nastavenia organizácie.