Aktivera eller inaktivera video för din organisation

Från Control Hub kan du ställa in organisationens standard för video. Om du vill göra undantag för användare går du till Användarinställningar.

Innan du börjar

Inställningar som har konfigurerats på organisationsnivå kommer automatiskt att ställas in för användarna när de skapas.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Välj Samtal > Klientinställningar.

3

Från I-samtalsupplevelsen väljer du växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera videostandardinställningar:

  • Video på skrivbord – Tillåter skrivbordsanvändare att stödja videosamtal samt ställa in standardinställningen för att svara på samtal med video på.
  • Video på mobil – Tillåter mobila användare att stödja videosamtal samt ställa in standardinställningen för att svara på samtal med video på.

Aktivera eller inaktivera video för en användare

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, gå till Användare.

2

Välj den användare som du vill ändra.

3

Välj Samtal > I samtalsupplevelsen.

4

Välj växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera videoalternativ:

  • Video på skrivbord – Tillåter skrivbordsanvändare att stödja videosamtal samt ställa in standardinställningen för att svara på samtal med video på.
  • Video på mobil – Tillåter mobila användare att stödja videosamtal samt ställa in standardinställningen för att svara på samtal med video på.

 

När videoinställningen har konfigurerats för en användare görs ytterligare ändringar på användarnivå. Användarinställningar återgår inte automatiskt till organisationens standardinställning.