הפעל או בטל סרטון עבור הארגון שלך

ממרכז הבקרה, באפשרותך להגדיר את ברירת המחדל של הארגון עבור וידאו. כדי לחרוג מהכללים עבור משתמשים, יש לעבור אל הגדרות המשתמש.

לפני שתתחיל

הגדרות המוגדרות ברמת הארגון יוגדרו באופן אוטומטי למשתמשים כאשר הן נוצרות.

1

מתצוגת הלקוחות בישראלhttps://admin.webex.com, נכנסים אל שירותים.

2

יש לבחור באפשרות חיוג > הגדרות לקוח.

3

מתוך חוויית השיחה, בחר את הלחצן הדו - מצבי כדי להפעיל או להשבית את הגדרות ברירת המחדל של הווידאו:

  • סרטון על שולחןהעבודה - כל משתמשי שולחן העבודה תומכים בשיחת וידאו, וכן מגדירים את ברירת המחדל למענה לשיחות עם וידאו מופעל.
  • וידאו במכשירים ניידים- כל המשתמשים במכשירים ניידים תומכים בשיחת וידאו, וכן מגדירים את ברירת המחדל למענה לשיחות עם וידאו מופעל.

הפעל או בטל וידאו עבור משתמש

1

מתצוגת הלקוחות ב - https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים.

2

בחר את המשתמש שברצונך לשנות.

3

יש לבחור באפשרות ' קריאה' > 'בחוויית שיחה '.

4

בחר את הלחצן הדו - מצבי כדי להפעיל או להשבית אפשרויות וידאו:

  • סרטון על שולחןהעבודה - כל משתמשי שולחן העבודה תומכים בשיחת וידאו, וכן מגדירים את ברירת המחדל למענה לשיחות עם וידאו מופעל.
  • וידאו במכשירים ניידים- כל המשתמשים במכשירים ניידים תומכים בשיחת וידאו, וכן מגדירים את ברירת המחדל למענה לשיחות עם וידאו מופעל.

 

ברגע שהגדרת הווידאו מוגדרת עבור משתמש, שינויים נוספים מתבצעים ברמת המשתמש. הגדרות המשתמש לא יחזרו אוטומטית להגדרת ברירת המחדל של הארגון.