Povolení nebo zakázání videa pro vaši organizaci

Z centra Control Hub můžete nastavit výchozí nastavení organizace pro video. Chcete-li pro uživatele udělat výjimky, přejděte do Uživatelská nastavení.

Než začnete

Nastavení, která jsou prováděna na úrovni organizace, budou nakonfigurována automaticky pro uživatele při jejich vytvoření.

1

V zobrazení pro zákazníka v  přejděte na možnost Služby.https://admin.webex.com

2

Vybrat Volání > Nastavení klienta.

3

V části Prostředí během hovoru vyberte přepínač pro povolení nebo zakázání výchozího nastavení videa:

  • Video na ploše – umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a také nastavení výchozího nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
  • Video v mobilním zařízení – umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

Povolení nebo zakázání videa pro uživatele

1

Z pohledu zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na Uživatelé.

2

Vyberte uživatele, kterého chcete upravit.

3

Vybrat Volání > Prostředí hovoru.

4

Výběrem přepínače povolíte nebo zakážete možnosti videa:

  • Video na ploše – umožňuje uživatelům stolních počítačů podporovat videohovory a také nastavení výchozího nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.
  • Video v mobilním zařízení – umožňuje mobilním uživatelům podporovat videohovory a také nastavit výchozí nastavení pro přijímání hovorů se zapnutým videem.

 

Jakmile je nastavení videa nakonfigurováno pro uživatele, jsou provedeny další úpravy na úrovni uživatele. Uživatelská nastavení se automaticky nevrátí k výchozímu nastavení organizace.