Общ преглед на шаблони за планиране

Шаблон за планиране определя много от настройките за събрание или събитие, планирани от webex сайта. Ако хостовете често използват едни и същи настройки за своите събрания или събития, администраторът на сайта може да запише тези настройки в шаблон. При планиране на събрание или събитие хост може да избере шаблона, така че не е нужно да задава много от същите опции за всяко събрание или събитие.

Има два вида шаблони за планиране:

  • Стандартни шаблони за планиране: Предлага се за всички домакини. Уебекс услуга включва набор от стандартни шаблони. Администраторите на сайта могат също така да предоставят личните шаблони на хостовете като стандартни шаблони.

  • Шаблони за персонално планиране: Шаблон, който хост настройва и който е достъпен само за този хост. Хостът може да създаде личен шаблон от рамките на планировчика на събрания, като използва опцията Запиши като шаблон. При записване на шаблон хостът може да запише шаблона и като стандартен шаблон, като избере Запиши като стандартен шаблон. След това шаблонът се появява в списъка със стандартни шаблони.

    В списъка със стандартни шаблони за Webex Срещи или Webex Събития (нови) , администраторите насайта могат да:

  • Показване или скриване на всеки стандартен шаблон, включително тези шаблони, които хостовете създават и записват като стандартен шаблон.

  • Направете всеки стандартен шаблон шаблона по подразбиране за Webex Срещи или Webex Събития (нов).

  • Изтриване на стандартен шаблон от webex сайт.


Когато направите шаблон видим или го зададете по подразбиране, трябва да направите същите промени на всеки език, ако искате сайтът ви да бъде последователен за всеки език. Например извършването на промени на английски език няма да доведе до появата на същите промени, когато влезете в сайта си на френски език.

Показване или скриване на шаблон за планиране

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Webex срещи.

2

Превъртете надолу до Стандартни шаблони за планиране.

3

Под Шаблони за събрания или Шаблони за събития – в графата "Направи видими" направете едно от следните неща:

  • Поставете отметка в квадратчето, за да покажете шаблон.

  • Премахнете отметката от квадратчето, за да скриете шаблон.

4

Изберете Актуализиране на настройките на сайта.

Задаване на шаблон за планиране по подразбиране

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Webex срещи.

2

Превъртете надолу до Стандартни шаблони за планиране.

3

Под Шаблони за събрания или Шаблони за събития – в графата Задаване като по подразбиране изберете шаблона, който искате да направите по подразбиране.

4

Изберете Актуализиране на настройките на сайта.

Изтриване на шаблони за планиране


Шаблонът по подразбиране не може да бъде изтрит.

1

Влезте в Webex администриране на сайта и отидете на Конфигурация > Webex събрания.

2

Превъртете надолу до Стандартни шаблони за планиране.

3

Под Шаблони за събрания или Шаблони за събития поставете отметка в квадратчето от лявата страна на шаблона, който искате да изтриете.

4

Изберете Изтриване на шаблон(и).