Overzicht van de planningssjablonen

Een planningssjabloon definieert een groot deel van de instellingen voor een geplande vergadering of gebeurtenis vanaf de Webex-site. Als hosts vaak dezelfde instellingen gebruiken voor hun vergaderingen of gebeurtenissen, kan een sitebeheerder deze instellingen opslaan in een sjabloon. Bij het plannen van een vergadering of gebeurtenis kan een host de sjabloon selecteren, zodat deze niet veel dezelfde opties hoeft in te stellen voor elke vergadering of gebeurtenis.

Er zijn twee typen planningssjablonen:

  • Standaardplanningssjablonen: beschikbaar voor alle hosts. Een Webex-service bevat een aantal standaardsjablonen. Sitebeheerders kunnen ook de persoonlijke sjablonen van hosts beschikbaar maken als standaardsjablonen.

  • Persoonlijke planningsjablonen: een sjabloon die door een host wordt ingesteld en die alleen beschikbaar is voor de desbetreffende host. Een host kan een persoonlijke sjabloon maken in de vergaderingplanner door gebruik te maken van de optie Opslaan als sjabloon. Wanneer de host een sjabloon opslaat, heeft deze ook de mogelijkheid om de sjabloon op te slaan als een standaardsjabloon door Opslaan als standaardsjabloon te selecteren. De sjabloon wordt vervolgens weergegeven in de lijst met standaardsjablonen.

    In de lijst met standaardsjablonen voor Webex Meetings Webex Events (nieuw)kunnen sitebeheerders:

  • Elke standaardsjabloon weergeven of verbergen, inclusief de sjablonen die de host heeft gemaakt en opgeslagen als een standaardsjabloon.

  • Een standaardsjabloon naar eigen voorbeeld gebruiken als de sjabloon Webex Meetings of Webex Events(nieuw).

  • Een standaardsjabloon van een Webex-site verwijderen.


Als u een sjabloon zichtbaar maakt of in stelt als standaard, moet u dezelfde wijzigingen aanbrengen in elke taal als u wilt dat uw site consistent is voor elke taal. Het aanbrengen van wijzigingen in het Engels leidt bijvoorbeeld niet tot dezelfde wijzigingen als u zich bij uw -site in het Frans aan moet melden.

Planningssjabloon weergeven of verbergen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie en > Webex Meetings .

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Onder Vergaderingssjablonen of Gebeurtenissjablonen in de kolom Zichtbaar maken, doet u een van de volgende opties:

  • Schakel het selectievakje in om een sjabloon weer te geven.

  • Schakel het selectievakje uit om een sjabloon te verbergen.

4

Selecteer Site-instellingen bijwerken.

De standaard planningssjabloon instellen

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie en > Webex Meetings .

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Selecteer in de kolom Instellen als standaard onder Vergaderingssjablonen of Gebeurtenissjablonen de sjabloon die u als standaard wiltinstellen.

4

Selecteer Site-instellingen bijwerken.

Planningsjablonen verwijderen


De standaardsjabloon kan niet worden verwijderd.

1

Meld u aan bij Webex Sitebeheer ga naar Configuratie > Webex Meetings .

2

Scrol omlaag naar Standaard planningsjablonen.

3

Schakel onder Vergaderingssjablonen of Gebeurtenissjablonen het selectievakje in links van de sjabloon die u wiltverwijderen.

4

Selecteer Sjabloon/Sjablonen verwijderen.