Pregled obrazaca za zakazivanje

Obrazac za zakazivanje definiše mnoga podešavanja za sastanak ili vebinar zakazan iz Webex sajt. Ako organizatori često koriste ista podešavanja za svoje sastanke ili vebinare, datoteka administrator lokacije može da sačuva ova podešavanja u obrascu. Tokom zakazivanja organizatori mogu da izadju obrazac, tako da ne moraju da postavljaju mnogo istih opcija za svaki sastanak ili vebinar.

Postoje dva tipa šablona za zakazivanje:

  • Standardni obrasci za zakazivanje: Dostupno za sve organizatore. Usluga Webex uključuje skup standardnih obrazaca. Administratori lokacije takođe mogu da kreiraju lične obrasce, koje su kreirali organizatori, dostupni kao standardni obrasci.

  • Lični obrasci za zakazivanje: Obrazac koji organizator postavlja i koji je dostupan samo za tog organizatora. Organizator može da kreira lični obrazac u okviru alatke za zakazivanje sastanka pomoću opcije Sačuvaj kao obrazac . Kada čuvate obrazac, organizator može i da sačuva obrazac kao standardni obrazac tako što će izabrati opciju Sačuvaj kao standardni obrazac. Obrazac se zatim pojavljuje na listi standardnih obrazaca.

    Na listi standardnih obrazaca za Webex Meetings ili Webex Webinars lokacije mogu:

  • Prikažite ili sakrijte bilo koji standardni obrazac, uključujući one obrasce koje organizatori kreiraju i čuvaju kao standardni obrazac.

  • Učinite bilo koji standardni šablon podrazumevanim šablonom za Webex Meetings ili Webex Webinars.

  • Brisanje standardnog obrasca iz Webex sajt.


 

Napravite iste promene za svaki jezik ako želite da vaša lokacija bude dosledna svakom jeziku. Na primer, promene koje napravite na engleskom jeziku ne pojavljuju se kada se prijavite na svoju veb-lokaciju na francuskom.

Prikaži ili sakrij obrazac zakazivanja

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju " > Webex Meetings".

2

Pomerite se nadole do standardnih obrazaca zakazivanja.

3

U okviru šablona sastanka ili obrasca događaja, u koloni "Učini vidljivim" uradite nešto od sledećeg:

  • Proverite polje za potvrdu biste prikazali šablon.

  • Uklonite oznaku polje za potvrdu biste sakrili šablon.

4

Izaberite "Ažuriraj podešavanja lokacije".

Podešavanje podrazumevanog obrasca za zakazivanje

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju " > Webex Meetings".

2

Pomerite se nadole do standardnih obrazaca zakazivanja.

3

U okviru "Obrasci sastanka" ili "Obrasci događaja", u koloni "Postavi kao podrazumevano" izaberite obrazac koji želite da postavite kao podrazumevani.

4

Izaberite "Ažuriraj podešavanja lokacije".

Izbriši obrasce za zakazivanje


 

Podrazumevani šablon se ne može izbrisati.

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju " > Webex Meetings".

2

Pomerite se nadole do standardnih obrazaca zakazivanja.

3

U okviru šablona sastanka ili obrazaca događaja izaberite polje za potvrdu na levu stranu obrasca koji želite da izbrišete.

4

Izaberite Izbriši obrazac(ce).