Översikt över schemaläggningsmallar

En schemaläggningsmall definierar många av inställningarna för ett möte eller ett webbseminarium som schemaläggs från Webex-plats. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina möten eller webbseminarier kan en webbbplatsadministratör spara dessa inställningar i en mall. Under schemaläggningen kan värdar välja en mall, så att de inte behöver ställa in många av samma alternativ för varje möte eller webbseminarium.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

  • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. En Webex-tjänst innehåller en uppsättning standardmallar. Webbplatsadministratörer kan även göra personliga mallar skapade av värdar tillgängliga som standardmallar.

  • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i mötesschemaläggaren med alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar.

    I listan över standardmallar för Webex Meetings eller Webex-webbseminarier kan webbplatsadministratörer:

  • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

  • Gör alla standardmallar till standardmallar för Webex Meetings eller Webex-webbseminarier.

  • Ta bort en standardmall från en Webex-plats.


 

Gör samma ändringar för varje språk om du vill att din webbplats ska vara konsekvent för alla språk. De ändringar du gör på engelska visas till exempel inte på franska när du loggar in på din webbplats.

Visa eller dölj schemaläggningsmall

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Under Mötesmallar eller Händelsemallar gör du något av följande i kolumnen Gör synlig:

  • Markera kryssrutan för att visa en mall.

  • Avmarkera kryssrutan för att dölja en mall.

4

Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ställ in standardschemaläggningsmallen

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Under Mötesmallar eller Händelsemallar väljer du i kolumnen Ange som standard som standard.

4

Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ta bort schemaläggningsmallar


 

Standardmallen kan inte tas bort.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings.

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Under Mötesmallar eller Händelsemallar väljer du kryssrutan till vänster om mallen som du vill ta bort.

4

Välj Ta bort mall(ar).