Översikt över schemaläggningsmallar

En schemaläggningsmall definierar de flesta inställningarna för ett möte eller en händelse som schemaläggs via Webex-webbplatsen. Om värdar ofta använder samma inställningar för sina möten eller händelser kan en webbplatsadministratör spara dessa inställningar i en mall. När en värd schemalägger ett möte eller en händelse kan den välja mallen, så att de inte behöver ställa in samma alternativ för varje möte eller händelse.

Det finns två typer av schemaläggningsmallar:

  • Standardmallar för schemaläggning: Tillgängliga för alla värdar. En Webex-tjänst innehåller en uppsättning standardmallar. Webbplatsadministratörer kan även göra värdens personliga mallar tillgängliga som standardmallar.

  • Personliga mallar för schemaläggning: En mall som en värd skapar och som endast är tillgänglig för den värden. En värd kan skapa en personlig mall i mötesschemaläggaren med alternativet Spara som mall. Värden kan spara en mall som en standardmall genom att välja Spara som standardmall. Mallen visas då i listan över standardmallar.

    I listan över standardmallar för Webex Meetings eller Webex Events (ny)kan webbplatsadministratörer:

  • Visa eller dölja valfria standardmallar, inklusive de mallar som värdarna har skapat och sparat som standardmallar.

  • Göra valfri vanlig mall till standardmallen för Webex Meetings eller Webex Events (ny).

  • Ta bort en standardmall från en Webex-webbplats.


När du gör en mall synlig eller anger den som standard måste du göra samma ändringar på varje språk om du vill att webbplatsen ska vara konsekvent för alla språk. Om du exempelvis gör ändringar på engelska kommer inte samma ändringar att visas när du loggar in på din webbplats på franska.

Visa eller dölj schemaläggningsmall

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings .

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Under Mötesmallar eller Händelsemallar gör du något av följande i kolumnen Visa:

  • Markera kryssrutan för att visa en mall.

  • Avmarkera kryssrutan för att dölja en mall.

4

Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ställ in standardschemaläggningsmallen

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings .

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Under Mötesmallar eller Händelsemallar väljer du mallen som du vill göra till standard i kolumnen Angesomstandard.

4

Välj Uppdatera webbplatsinställningar.

Ta bort schemaläggningsmallar


Det går inte att ta bort standardmallen.

1

Logga in på Webex webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Webex Meetings .

2

Bläddra ner till Standardmallar för schemaläggning.

3

Markera kryssrutan till vänster om mallen som du vill ta bort under Mötesmallar eller Händelsemallar.

4

Välj Ta bort mall(ar).