Pregled predložaka zakazivanja

Predložak zakazivanja definira mnoge postavke sastanka ili događaja zakazanih s web-mjesta. Ako domaćini često koriste iste postavke za svoje sastanke ili događaje, administrator web-mjesta može spremiti te postavke u predložak. Prilikom zakazivanja sastanka ili događaja domaćin može odabrati predložak tako da ne mora postaviti mnogo istih mogućnosti za svaki sastanak ili događaj.

Postoje dvije vrste predložaka zakazivanja:

  • Standardni predlošci zakazivanja: Dostupno za sve domaćine. Webex usluga uključuje skup standardnih predložaka. Administratori web-mjesta također mogu osobne predloške domaćina učiniti dostupnima kao standardne predloške.

  • Osobni predlošci zakazivanja: Predložak koji glavno računalo postavlja i koji je dostupan samo za to glavno računalo. Domaćin može stvoriti osobni predložak iz rasporeda sastanka pomoću mogućnosti Spremi kao predložak. Prilikom spremanja predloška glavno računalo može spremiti predložak i kao standardni predložak tako da odaberete Spremi kao standardni predložak. Predložak se zatim pojavljuje na popisu standardnih predložaka.

    Na popisu standardnih predložaka za Webex sastanke ili Webex događaje (nove)administratori web-mjesta mogu:

  • Prikažite ili sakrijte bilo koji standardni predložak, uključujući one predloške koje domaćini stvaraju i spremaju kao standardni predložak.

  • Postavite bilo koji standardni predložak kao zadani predložak za Webex sastanke ili Webex događaje (nove).

  • Izbrišite standardni predložak s Webex web-mjesta.


Kada predložak učinite vidljivim ili ga postavite kao zadani, morate napraviti iste promjene na svakom jeziku ako želite da web-mjesto bude dosljedno za svaki jezik. Na primjer, promjene na engleskom jeziku neće rezultirati istim promjenama koje se pojavljuju kada se prijavite na web-lokaciju na francuskom jeziku.

Prikaz ili skrivanje predloška zakazivanja

1

Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na sastanke konfiguracije > web- mjesta.

2

Pomaknite se prema dolje do standardnih predložaka zakazivanja.

3

U odjeljku Predlošci sastanaka ili Predlošcidogađaja u stupcu Učini vidljivim učinite nešto od sljedećeg:

  • Potvrdite okvir da bi se prikazao predložak.

  • Poništite potvrdni okvir da biste sakrili predložak.

4

Odaberite Ažuriraj postavke web-mjesta.

Postavljanje zadanog predloška zakazivanja

1

Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na sastanke konfiguracije > web- mjesta.

2

Pomaknite se prema dolje do standardnih predložaka zakazivanja.

3

U odjeljku Predlošci sastanaka ili Predlošci događajau stupcu Postavi kao zadano odaberite predložak koji želite postaviti kao zadani.

4

Odaberite Ažuriraj postavke web-mjesta.

Izbriši predloške zakazivanja


Zadani predložak nije moguće izbrisati.

1

Prijavite se u administraciju Webex web- mjesta i idite na konfiguracijske > web- sastanke.

2

Pomaknite se prema dolje do standardnih predložaka zakazivanja.

3

U odjeljku Predlošci sastanaka ili Predlošcidogađaja potvrdite okvir na lijevoj strani predloška koji želite izbrisati.

4

Odaberite Izbriši predloške.