Prezentare generală a șabloanelor de programare

Un șablon de programare definește multe dintre setările pentru o întâlnire sau un seminar web programat de pe Site Webex. Dacă gazdele utilizează adesea aceleași setări pentru întâlnirile sau seminarele web ale acestora, un administrator site poate salva setările respective într-un șablon. În timpul programării, gazdele pot selecta un șablon, astfel încât să nu fie nevoite să seteze multe dintre aceleași opțiuni pentru fiecare întâlnire sau seminar web.

Există două tipuri de modele de programare:

  • Modele de programare standard: disponibil pentru toate gazdele. Un serviciu Webex include o serie de modele standard. Administratorii site-ului pot pune la dispoziție și șabloane personale, create de gazde, ca șabloane standard.

  • Modele de programare personale: Un model pe care o gazdă îl configurează și este disponibil numai pentru gazda respectivă. Gazda poate crea un model personal din cadrul programatorului pe baza opțiunii Salvare ca model. Când se salvează un model, gazda îl poate salva și ca model standard dacă selectează Salvare ca model standard. Modelul va apărea apoi în lista de modele standard.

    În lista de șabloane standard pentru Webex Meetings sau Webex Webinars, administratorii site-ului pot:

  • Afișarea sau ascunderea unui model standard, inclusiv acele modele pe care gazdele le creează și le salvează ca model standard.

  • Transformați orice șablon standard în șablonul implicit pentru Webex Meetings sau Webex Webinars.

  • Ștergerea unui model standard de pe un site Web.


 

Efectuați aceleași modificări pentru fiecare limbă dacă doriți ca site-ul dvs. să fie consecvent pentru fiecare limbă. De exemplu, modificările pe care le faceți în limba engleză nu apar atunci când vă conectați la site-ul dvs. în limba franceză.

Afișarea sau ascunderea modelului de programare

1

Conectați-vă la Webex Site Administration și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane pentru întâlniri sau șabloane pentru evenimente, în coloana Make Visible , faceți una dintre următoarele:

  • Bifați caseta pentru a afișa un model.

  • Debifați caseta pentru a ascunde un model.

4

Selectați Actualizare setări site.

Setarea modelului implicit de programare

1

Conectați-vă la Webex Site Administration și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane pentru întâlniri sau șabloane pentru evenimente, în coloana Setare ca implicită, selectați șablonul pe care doriți să îl configurați implicit.

4

Selectați Actualizare setări site.

Ștergerea modelelor de programare


 

Șablonul implicit nu poate fi șters.

1

Conectați-vă la Webex Site Administration și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane pentru întâlniri sau șabloane pentru evenimente, selectați caseta de selectare din partea stângă a șablonului pe care doriți să îl ștergeți.

4

Selectați Ștergere model(e).