Prezentarea generală a modelelor de programare

Un șablon de planificare definește multe dintre setările pentru o întâlnire sau un eveniment programat de pe site-ul Webex. Dacă gazdele utilizează adesea aceleași setări pentru întâlnirile sau evenimentele lor, un administrator de site poate salva aceste setări într-un șablon. Atunci când programează o întâlnire sau un eveniment, o gazdă poate selecta șablonul, astfel încât să nu fie nevoită să seteze multe dintre aceleași opțiuni pentru fiecare întâlnire sau eveniment.

Există două tipuri de modele de programare:

  • Modele de programare standard: disponibil pentru toate gazdele. Un serviciu Webex include o serie de modele standard. Administratorii site-ului au și posibilitatea de a pune la dispoziție modelele personale ale gazdelor ca modele standard.

  • Modele de programare personale: Un model pe care o gazdă îl configurează și este disponibil numai pentru gazda respectivă. Gazda poate crea un model personal din cadrul programatorului pe baza opțiunii Salvare ca model. Când se salvează un model, gazda îl poate salva și ca model standard dacă selectează Salvare ca model standard. Modelul va apărea apoi în lista de modele standard.

    În lista de șabloane standard pentru Webex Meetings sau Webex Events (nou),administratorii site-ului pot:

  • Afișarea sau ascunderea unui model standard, inclusiv acele modele pe care gazdele le creează și le salvează ca model standard.

  • Transformați orice șablon standard în șablonul implicit pentru Webex Meetings sau Webex Events (nou).

  • Ștergerea unui model standard de pe un site Web.


Când faceți modelul vizibil sau îl setați ca implicit, trebuie să operați aceleași modificări pentru fiecare limbă dacă doriți să oferiți consecvență în utilizarea site-ului. De exemplu, operarea modificărilor în limba engleză nu va avea ca rezultat apariția acelorași modificări când vă conectați la site-ul în franceză.

Afișarea sau ascunderea modelului de programare

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane de întâlnire sau Șabloane deeveniment, în coloana Creare vizibilă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Bifați caseta pentru a afișa un model.

  • Debifați caseta pentru a ascunde un model.

4

Selectați Actualizare setări site.

Setarea modelului implicit de programare

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane de întâlnire sau Șabloane de eveniment , în coloana Setare caimplicit, selectați șablonul pe care doriți să îl faceți implicit.

4

Selectați Actualizare setări site.

Ștergerea modelelor de programare


Șablonul implicit nu poate fi șters.

1

Conectați-vă la Administrarea site-ului Webex și accesați Configurare > Webex Meetings.

2

Derulați în jos până la Modele de programare standard.

3

Sub Șabloane de întâlnire sau Șabloane deevenimente, bifați caseta de selectare din partea stângă a șablonului pe care doriți să îl ștergeți.

4

Selectați Ștergere model(e).