Přehled šablon plánování

Šablona plánování definuje mnohá nastavení pro schůzku nebo webinář naplánovaný z web Webex. Pokud hostitelé často používají pro své schůzky nebo webináře stejná nastavení, může správce pracoviště uložit tato nastavení v šabloně. Během plánování mohou hostitelé vybrat šablonu, takže nemusí nastavovat mnoho stejných možností pro každou schůzku nebo webinář.

Existují dva typy šablon plánování:

  • Standardní šablony plánování: K dispozici pro všechny hostitele. Služba Webex obsahuje sadu standardních šablon. Správci webu mohou také zpřístupnit osobní šablony vytvořené hostitelem jako standardní šablony.

  • Osobní šablony plánování: Šablona, kterou hostitel nastaví a která je k dispozici pouze pro daného hostitele. Hostitel může vytvořit osobní šablonu z plánovače schůzky pomocí možnosti Uložit jako šablonu. Při ukládání šablony může hostitel šablonu také uložit jako standardní šablonu, a to výběrem možnosti Uložit jako standardní šablonu. Šablona se pak zobrazí v seznamu standardních šablon.

    V seznamu standardních šablon pro Webex Meetings nebo Webex Webinars mohou správci webu:

  • Zobrazit nebo skrýt jakoukoliv standardní šablonu, včetně šablon, které hostitelé vytvářejí a ukládají jako standardní šablonu.

  • Vytvořit standardní šablonu jako výchozí šablonu pro aplikace Webex Meetings nebo Webex Webinars.

  • Odstranit standardní šablonu z webu služby Webex.


 

Pokud chcete, aby byly stránky konzistentní ve všech jazycích, proveďte stejné změny pro jednotlivé jazyky. Změny provedené v angličtině se například nezobrazí, když se přihlásit se na web ve francouzštině.

Zobrazit nebo skrýt šablonu plánování

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Webex Meetings.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky nebo Šablony událostí ve sloupci Zviditelnit proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtnutím tohoto pole zobrazíte šablonu.

  • Chcete-li šablonu skrýt, zrušte zaškrtnutí pole.

4

Vyberte možnost Aktualizovat nastavení webu.

Nastavit výchozí šablonu plánování

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Webex Meetings.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky nebo Šablony událostí ve sloupci Nastavit jako výchozí vyberte šablonu, kterou chcete nastavit jako výchozí.

4

Vyberte možnost Aktualizovat nastavení webu.

Odstranit šablony plánování


 

Výchozí šablonu nelze odstranit.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Webex Meetings.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky nebo Šablony událostí zaškrtněte pole na levé straně šablony, kterou chcete odstranit.

4

Vyberte možnost Odstranit šablony.