Přehled šablon plánování

Šablona plánování definuje mnoho nastavení schůzky nebo události naplánované z webu Webex. Pokud hostitelé často používají stejná nastavení pro své schůzky nebo události, může správce webu tato nastavení uložit do šablony. Při plánování schůzky nebo události může hostitel vybrat šablonu, aby pro každou schůzku nebo událost nebyl muset nastavit mnoho stejných možností.

Existují dva typy šablon plánování:

  • Standardní šablony plánování: K dispozici pro všechny hostitele. Služba Webex obsahuje sadu standardních šablon. Správci webu mohou také zpřístupnit osobní šablony hostitelů ve formě standardních šablon.

  • Osobní šablony plánování: Šablona, kterou hostitel nastaví a která je k dispozici pouze pro daného hostitele. Hostitel může vytvořit osobní šablonu z plánovače schůzky pomocí možnosti Uložit jako šablonu. Při ukládání šablony může hostitel šablonu také uložit jako standardní šablonu, a to výběrem možnosti Uložit jako standardní šablonu. Šablona se pak zobrazí v seznamu standardních šablon.

    V seznamu standardních šablon pro schůzky Webex nebo události Webex (nové)mohou správci webu:

  • Zobrazit nebo skrýt jakoukoliv standardní šablonu, včetně šablon, které hostitelé vytvářejí a ukládají jako standardní šablonu.

  • Nastavit libovolnou standardní šablonu jako výchozí šablonu pro schůzky Webex nebo události Webex (nové).

  • Odstranit standardní šablonu z webu služby Webex.


Když šablonu zviditelníte nebo ji nastavíte jako výchozí, musíte provést stejné změny v každém jazyce, pokud chcete, aby stránka byla konzistentní pro každý jazyk. Například provedení změn v angličtině nepovede k tomu, že se při přihlášení na váš web ve francouzštině projeví stejné změny.

Zobrazit nebo skrýt šablonu plánování

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > webexových schůzek.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky nebo Šablony událostíprováděte ve sloupci Zviditelnit jednu z následujících akcí:

  • Zaškrtnutím tohoto pole zobrazíte šablonu.

  • Chcete-li šablonu skrýt, zrušte zaškrtnutí pole.

4

Vyberte možnost Aktualizovat nastavení webu.

Nastavit výchozí šablonu plánování

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > webexových schůzek.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky neboŠablony událostí vyberte ve sloupci Nastavit jako výchozí šablonu, kterou chcete nastavit jako výchozí.

4

Vyberte možnost Aktualizovat nastavení webu.

Odstranit šablony plánování


Výchozí šablonu nelze odstranit.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na stránku Konfigurace > webexu.

2

Přejděte dolů na Standardní šablony plánování.

3

V části Šablony schůzky neboŠablony událostí zaškrtněte políčko na levé straně šablony, kterou chcete odstranit.

4

Vyberte možnost Odstranit šablony.