1

Обадете се на вашия Гласов портал.

2

Въведете вашия ИДна пощенска кутия, след това на Ключа за лира.

3

Преминете, за да въведете вашия код за достъп


 

Вашият код за достъп обикновено е шест цифрен номер, последван от ключа за лира (#).

4

Ще започне подканата за опциите на менюто с гласова поща.

5

Натиснете 1 , за да слушате текущото си гласово съобщение.

6

Натиснете 9 за допълнителни опции.

7

Натиснете 2 , за да препратите текущото съобщение. Ще бъдете помолени да запишете въведение преди изпращането на съобщението. След като приключите, натиснете клавиша лира (#).


 

Тази стъпка е необходима и не са в състояние да продължите, докато не запишете въведение.

8

Натиснете 3 , за да препратите към една или повече дестинации.

9

Получавате подкана да въведете разширението/ ид на пощенска кутия на новия получател, последван от ключа лира (#).

10

Вашето гласово съобщение се изпраща на иД на разширението/пощенската кутия, въведен преди това.

11

След като приключите, прекратете обаждането или слушайте допълнителни опции за меню с гласова поща.