1

Обадете се на вашия Гласов портал.

2

Въведете своя ИД на пощенска кутия , след това Паунд ключ .

3

Продължете с въвеждането на вашата парола


 

Вашата парола обикновено е шестцифрено число, последвано от клавиша (#).

4

Ще започне подкана за опциите на менюто на гласовата поща.

5

Натиснете 1 за да слушате текущото си гласово съобщение.

6

Натиснете 9 за допълнителни опции.

7

Натиснете 2 за да препратите текущото съобщение. Ще бъдете помолени да запишете въведение, преди да изпратите съобщението. След като приключите, натиснете паунд ( # ) ключ.


 

Тази стъпка е задължителна и не можете да продължите, докато не запишете въведение.

8

Натиснете 3 за препращане до една или повече дестинации.

9

Ще бъдете подканени да въведете ИД на разширението/пощенската кутия на новия получател, последван от клавиша (#).

10

Вашето гласово съобщение се изпраща до въведеното по-рано разширение/ ИД на пощенска кутия.

11

След като приключите, прекратете разговора или слушайте допълнителни опции от менюто на гласовата поща.