1

Nazovite portal Voice.

2

Unesite IDpoštanskog sandučića, a zatim tipku Pound.

3

Nastavite s unosom šifre


 

Šifra je obično šesteroznamenkasti broj iza kojeg slijedi tipka funta (#).

4

Započet će upit za mogućnosti izbornika govorne pošte.

5

Pritisnite 1 da biste slušali trenutnu glasovnu poruku.

6

Pritisnite 9 za dodatne opcije.

7

Pritisnite 2 za prosljeđivanje trenutne poruke. Od vas će se tražiti da snimite uvod prije slanja poruke. Kada završite, pritisnite tipku pound (#).


 

Ovaj je korak obavezan i ne možete nastaviti dok ne snimite uvod.

8

Pritisnite 3 za prosljeđivanje na jedno ili više odredišta.

9

Od vas će se zatražiti da unesete ID proširenja/poštanskog sandučića novog primatelja, nakon čega slijedi ključ funte (#).

10

Vaša glasovna poruka šalje se na prethodno uneseni ID proširenja/poštanskog sandučića.

11

Kada završite, prekinite poziv ili poslušajte dodatne opcije izbornika govorne pošte.