1

Ring din röstportal.

2

Ange din Brevlåde-ID , sedan Fyrkantsnyckel .

3

Fortsätt för att ange ditt lösenord


 

Ditt lösenord är vanligtvis ett sexsiffrigt nummer följt av fyrkant (#).

4

Frågan om menyalternativen för röstbrevlådan börjar.

5

Tryck på 1 för att lyssna på ditt aktuella röstmeddelande.

6

Tryck på 9 för ytterligare alternativ.

7

Tryck på 2 för att vidarebefordra det aktuella meddelandet. Du blir ombedd att spela in en introduktion innan du skickar meddelandet. När du är klar trycker du på pund ( # ) knapp.


 

Det här steget är obligatoriskt och kan inte fortsätta förrän du spelar in en introduktion.

8

Tryck på 3 för att vidarebefordra till en eller flera destinationer.

9

Du uppmanas att ange den nya mottagarens anknytnings-/brevlåde-ID följt av fyrkant (#).

10

Ditt röstmeddelande skickas till det anknytnings-/brevlåde-ID som du angav tidigare.

11

När du är klar avslutar du samtalet eller lyssnar på ytterligare alternativ för röstbrevlådan.