1

Ring din röstportal.

2

Ange ditt e-postlåde-ID och sedan fyrkant.

3

Fortsätt för att ange din lösenkod


 

Din lösenkod är vanligtvis ett sexsiffrigt nummer följt av fyrkant (#).

4

Uppmaningen om menyalternativen för röstbrevlådan börjar.

5

Tryck 1 för att lyssna på ditt aktuella röstmeddelande.

6

Tryck 9 för ytterligare alternativ.

7

Tryck 2 för att vidarebefordra det aktuella meddelandet. Du kommer att bli ombedd att spela in en introduktion innan du skickar meddelandet. När du är klar trycker du på fyrkant (#).


 

Det här steget krävs och kan inte fortsätta förrän du har spela in en introduktion.

8

Tryck 3 för att vidarebefordra till en eller flera destinationer.

9

Du blir ombedd att ange anknytningen/e-postlåde-ID:t för den nya mottagaren följt av fyrkant (#).

10

Ditt röstmeddelande skickas till det tidigare angivna tillägget/e-postlåde-ID:t.

11

Avsluta samtalet eller lyssna på de ytterligare menyalternativen för röstbrevlådan när du är klar.