1

Ring taleportalen.

2

Skriv inn postboks-IDen, og deretter pundnøkkelen.

3

Fortsett med å skrive inn passordet ditt


 

Passordet er vanligvis et sekssifret tall etterfulgt av pundtasten (#).

4

Ledeteksten for alternativene for talepostmenyen begynner.

5

Trykk 1 for å lytte til gjeldende talemelding.

6

Trykk på 9 hvis du vil ha flere alternativer.

7

Trykk 2 for å videresende gjeldende melding. Du blir bedt om å spille inn en introduksjon før du sender meldingen. Når du er ferdig, trykker du på pundtasten (#).


 

Dette trinnet er obligatorisk, og kan ikke fortsette før du har spilt inn en introduksjon.

8

Trykk 3 for å videresende til ett eller flere destinasjoner.

9

Du blir bedt om å angi filtypen/postboks-IDen til den nye mottakeren etterfulgt av nummertasten (#).

10

Talemeldingen sendes til filtypen/postboks-IDen som ble angitt tidligere.

11

Når du er ferdig, avslutter du samtalen eller lytter til flere alternativer for telefonsvarermenyen.