1

Pozovite svoj glasovni portal.

2

Unesite ID poštanskog sandučeta, a zatim taster Pound.

3

Nastavite da biste uneli svoju lozinku


 

Vaš kôd za prolaz je obično šest cifara praćen tasterom funte (#).

4

Započeće se odziv za opcije menija govorne pošte.

5

Pritisnite taster 1 da biste poslušali svoju trenutnu govorna poruka.

6

Pritisnite taster 9 za dodatne opcije.

7

Pritisnite taster 2 da biste prosledili trenutnu poruku. Od vas će se tražiti da snimite uvod pre slanja poruke. Kada završite, pritisnite taster funte (#).


 

Ovaj korak je obavezan i ne možete da nastavite dok ne snimite uvod.

8

Pritisnite taster 3 da biste prosledili na jedno ili više odredišta.

9

Od vas se traži da unesete ID proširenja/poštanskog sandučeta novog primaoca, a nakon toga i ključ funte (#).

10

Vaš govorna poruka se šalje na ID lokala/poštanskog sandučeta koji je prethodno unesen.

11

Kada završite poziv ili preslušajte dodatne opcije menija govorne pošte.