1

Zavolejte na hlasový portál.

2

Zadejte IDpoštovní schránky a poté křížový klíč.

3

Pokračujte zadáním přístupového kódu


 

Váš přístupový kód je obvykle šestimístné číslo následované klíčem libry (#).

4

Zobrazí se výzva k zadání možností nabídky hlasové schránky.

5

Stisknutím tlačítka 1 si poslechněte aktuální hlasovou zprávu.

6

Stisknutím tlačítka 9 zobrazíte další možnosti.

7

Stisknutím tlačítka 2 přepošlete aktuální zprávu. Před odesláním zprávy budete požádáni o nahrání úvodu. Po dokončení stiskněte klávesu libry (#).


 

Tento krok je povinný a nemůžete pokračovat, dokud nezaznamenáte úvod.

8

Stisknutím tlačítka 3 přepošlete na jeden nebo více cílů.

9

Zobrazí se výzva k zadání ID rozšíření nebo poštovní schránky nového příjemce následovaného klíčem libry (#).

10

Hlasová zpráva je odeslána na dříve zadané ID rozšíření nebo poštovní schránky.

11

Po dokončení ukončete hovor nebo poslouchejte další možnosti nabídky hlasové schránky.