1

Zavolejte na hlasový portál.

2

Zadejte svou ID poštovní schránky a poté možnost Klávesa Libra .

3

Pokračujte zadáním přístupového kódu


 

Přístupový kód je obvykle šestimístné číslo, po němž následuje klávesa #.

4

Zobrazí se výzva k možnostem nabídky hlasové schránky.

5

Stiskněte tlačítko 1 a poslechnout si aktuální hlasová zpráva.

6

Stiskněte klávesu 9 zobrazte další možnosti.

7

Stiskněte tlačítko 2 pro předání aktuální zprávy. Před odesláním zprávy budete požádáni o nahrání úvodu. Po dokončení stiskněte libra ( # ) klíč.


 

Tento krok je vyžadován a nebudete moci pokračovat, dokud nenahrajete úvod.

8

Stiskněte 3 pro přesměrování na jeden nebo více cílů.

9

Budete vyzváni k zadání ID linky/poštovní schránky nového příjemce a poté stisknete klávesu #.

10

Vaše hlasová zpráva je odeslána na dříve zadané ID linky/schránky.

11

Po dokončení ukončete hovor nebo si poslechněte další položky nabídky hlasové schránky.