1

Zadzwoń do swojego portalu głosowego.

2

Wprowadź swój Identyfikator skrzynki pocztowej , a następnie Klawisz funta .

3

Przejdź do wprowadzania hasła


 

Kod dostępu to zwykle sześciocyfrowa liczba, po której następuje krzyżyk (#).

4

Zostanie wyświetlony monit o opcje menu poczty głosowej.

5

Naciśnij 1 aby odsłuchać bieżącą wiadomość głosową.

6

Naciśnij 9 dla dodatkowych opcji.

7

Naciśnij 2 aby przekazać bieżącą wiadomość. Przed wysłaniem wiadomości zostaniesz poproszony o nagranie wprowadzenia. Po zakończeniu naciśnij przycisk funt ( # ).


 

Ten krok jest wymagany i nie można kontynuować, dopóki nie nagrasz wprowadzenia.

8

Naciśnij 3 aby przekierować do jednego lub większej liczby odbiorców.

9

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora numeru wewnętrznego/skrzynki pocztowej nowego adresata, a po nim znak krzyżyka (#).

10

Wiadomość głosowa zostanie wysłana na wcześniej wprowadzony identyfikator numeru wewnętrznego/skrzynki pocztowej.

11

Po zakończeniu zakończ połączenie lub wysłuchaj dodatkowych opcji menu poczty głosowej.