1

Zadzwoń do swojego portalu głosowego.

2

Wprowadź identyfikator skrzynki pocztowej, a następnie klucz funta .

3

Kontynuuj wprowadzanie kodu dostępu


 

Kod dostępu to zazwyczaj sześciocyfrowy numer, po którym następuje funta (#).

4

Rozpocznie się monit o opcje menu poczty głosowej.

5

Naciśnij 1 , aby odsłuchać bieżącą wiadomość głosową.

6

Naciśnij 9, aby wyświetlić dodatkowe opcje.

7

Naciśnij 2 , aby przekazać bieżącą wiadomość. Zostaniesz poproszony o nagranie wprowadzenia przed wysłaniem wiadomości. Po zakończeniu naciśnij funta (#).


 

Ten krok jest wymagany i nie można go kontynuować, dopóki nie zarejestrujesz wprowadzenia.

8

Naciśnij 3 , aby przejść dalej do co najmniej jednego miejsca docelowego.

9

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie identyfikatora rozszerzenia/skrzynki pocztowej nowego adresata, a następnie klucza funta (#).

10

Wiadomość głosowa zostanie wysłana na wcześniej wprowadzony identyfikator rozszerzenia/skrzynki pocztowej.

11

Po zakończeniu zakończ połączenie lub odsłuchaj dodatkowe opcje menu poczty głosowej.