Преди да започнете

Рецепционист за достъп от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблотоза управление.

1

От екрана на конзолата за обаждания използвайте набирача или щракнете върху Повторно набиране.

2

От екрана с контакти изберете контакт, който да наберете.


 

От тук можете също да изберете да прегледате хронологията на обажданията или да потърсите конкретен контакт.

3

Кликнете върху ПОВИКВАНЕ.