לפני שתתחיל

גש לפקידת הקבלה מפורטלהמשתמשים המתקשרים .לקבלת שלבים לאופן הכניסה, ראה כניסה ללוח המחוונים.

1

מחלונית מסוף השיחות, השתמש בחייגן או לחץ על חיוגחוזר.

2

מחלונית אנשי הקשר, בחר איש קשר לחיוג.


 

מכאן, תוכל גם לבחור להציג את היסטוריית השיחות או לחפש איש קשר ספציפי.

3

לחץ על התקשר.