Innan du börjar

Få åtkomst till Receptionist från samtalsportalen. Anvisningar om hur du loggar in finns i Logga in på instrumentpanelen.

1

Använd uppringaren i samtalskonsolen eller klicka på Ring upp igen.

2

Välj en kontakt att ringa upp i kontaktpanelen.


 

Härifrån kan du även välja att visa samtalshistorik eller söka efter en specifik kontakt.

3

Klicka på RING.