Pre nego što počnete

Pristupite recepcionaru Pozivanje korisničkog portala. Više koraka o načinu prijaviti se potražite u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

U oknu konzole poziva koristite birač ili kliknite na dugme " Pon".

2

U oknu za kontakte izaberite kontakt za biranje broja.


 

Odavde možete i da odaberete da prikažete broj istorija poziva ili da potražite određeni kontakt.

3

Kliknite na "POZOVI".