Predtým ako začneš

Prístup Recepčný z Volanie na užívateľský portál. Postup prihlásenia nájdete v časti Prihláste sa do hlavného panela.

1

Na table konzoly hovorov použite vytáčanie alebo kliknite Znova vytočiť.

2

Na table kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete vytočiť.


 

Odtiaľto si tiež môžete vybrať zobrazenie histórie hovorov alebo vyhľadanie konkrétneho kontaktu.

3

Kliknite ZAVOLAJTE.