Prije nego što počnete

Pristupite recepcionaru s portala za korisnike poziva. Upute za prijavu potražite u članku Prijava na nadzornu ploču.

1

U oknu konzole za pozive koristite birač ili kliknite Ponovno biranje.

2

U oknu kontakata odaberite kontakt za biranje.


 

Odavde možete odabrati i prikaz povijesti poziva ili traženje određenog kontakta.

3

Kliknite POZIV.