Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonistki z poziomu portalu użytkowników dzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

1

W okienku konsoli połączeń użyj modułu wybierania numerów lub kliknij pozycję Wybieranie numerów ponownie.

2

W okienku kontaktów wybierz kontakt, który chcesz wybrać.


 

W tym miejscu możesz również wyświetlić historię połączeń lub wyszukać konkretny kontakt.

3

Kliknij PRZYCISK ZADZWOŃ.