Przed rozpoczęciem

Uzyskaj dostęp do recepcjonistki z portalu użytkownikówdzwoniących. Aby uzyskać instrukcje dotyczące logowania, zobacz Logowanie się do pulpitu nawigacyjnego.

1

W okienku konsoli połączeń użyj dialera lub kliknij pozycję Wybierz ponownie.

2

W okienku kontaktów wybierz kontakt, który chcesz wybrać.


 

W tym miejscu możesz również wyświetlić historię połączeń lub wyszukać konkretny kontakt.

3

Kliknij PRZYCISK ZADZWOŃ.