Før du starter

Få tilgang til resepsjonist fra brukerportalen for anrop. Hvis du vil ha trinn for hvordan du logger på, kan du se Logg på instrumentbordet .

1

Fra samtalekonsollpanelet bruker du oppringingsprogrammet, eller klikker Ring på nytt .

2

Velg en kontakt du vil ringe opp i kontaktpanelet.


 

Herfra kan du også velge å vise anropsloggen eller søke etter en bestemt kontakt.

3

Klikk på RING .